Categories: Artikels, GewasproduksiePublished On: 15th December 2021

Mielieopkoms: Die groot impak van ‘n dag

By 10 min read

pioneer 1

Geskryf deur: De Bruyn Myburgh, Pioneer

Opsomming

• Ontkieming en opkoms het ‘n groot invloed op opbrengs, ‘n dag verskil in opkoms, kan verliese in die oes veroorsaak.

• Grondtemperatuur en grondvog is variërend in die eerste 5 cm, en dit skep ongunstige toestande vir ontkieming en die vorming van nodalewortels.

• Die vorming van nodalewortels begin al by V1 en eindig by V6, die wortels speel ‘n groot rol in die opname van voedingstowwe en water gedurende die mielieplant se groeiseisoen.

• Vlak plant van pitte kan lei tot verpotte plante weens swak ontwikkeling en aanleg van nodalewortels by V1 tot V3. Mielieplant is dus afhanklik van pitreserwes.

• Die produsent moet moet sy vinger op sy planter en tegnolgie hou om seker te maak dat daar gestrewe word na egalige plantdiepte.

Inleiding

Ontkieming en opkoms is volgens my een van die fases in ‘n mielieplant wat die grootste invloed het op opbengs.

Maar om te verstaaan hoekom, moet die fases eers verduidelik word. Nadat die pit geplant is, moet die pit water opneem en ongeveer 30-35 persent in gewig toeneem. Die proses staan bekend as imbibisie. Soos wat ontkieming voortgaan, begin die koleoptiel na die grondoppervlakte te beweeg, dit is as gevolg van die verlenging van die mesokotiel. Wanneer die koleoptiel die grondoppervlakte breek, het opkoms (VE) plaasgevind. Sonlig ontwrig koleoptiel- en mesokoteil -verlenging, waartydens die posisie van die kroon en die eerste nodalewortels onder die grondoppervlakte vasgestel word.

Die diepte van die kroon en die eerste nodalewortels kom voor op ‘n konstante diepte, tensy die plantdiepte uitsondelik vlak is (minder as 4 cm) Sien Figuur 1 vir die verskil in plantdiepte en die effek daarvan, die lengte van die mesokotiel en vorming van die kroon en eerste ring nodalewortels. Hierdie posisiering van nodalewortels speel `n groot rol in die opname van water en voeding later in die mielieplant se vegetatiewe fases.

Figuur 1. Die effek van plantdiepte op koleotiel, kroon en die lengte van mesokotiel, en die plasing van die eerste nodalewortels. Die diepte van links na regs is van diep na vlak.

Plantdiepte ‘n faktor wat Opkoms beinvloed

In die artikel gaan gefokus word op die effek van plantdiepte, alhoewel daar baie ander faktore is wat opkoms beinvloed. Plantdiepte is een van die faktore waaroor die produsent die meeste beheer het en daarom die fokuspunt. Die gesegte “so diep soos ‘n vuurhoutjiedosie wat jy op die lengte draai is diep genoeg vir ‘n mieliepit.” Dit wil se dat die ideale diepte dan 5 cm moet wees. Navorsing gedoen deur Pioneer in die mieliebelt van Amerika het getoon dat mielies nie vlak geplant wil word nie, maak nie saak watter kultivar geplant word nie. (Figuur 2).

Figuur 2. Plantdiepte navorsing van drie variteite. Varietite het die swakste opbrengs gelewer by 1.27 cm (0.5 inch) en die beste opbrengs gelewer by 7.62 (3 inch).

Waarom het plantdiepte dan so groot invloed op opbrengs? Mielies verkies warm klimaat en daarom word mielies tydens somer geproduseer. Gepaardgaande met somer kry ons hoë temperature en soms koue dae op onverwagste tye. Die variasie in atmosferiese temperatuur het ‘n invloed op grondtemperatuur, veral in die vlakker dele van die grond. Produsente in Wisconsin plant eers hul sanderige lande in die vroeë lente, omdat die sanderige lande vinniger uitdroog as hul swaarder lande.

Sandgronde het nie die waterhouvermoë soos swaarder gronde nie en daarom is daar groot variasie in grondtemperature veral in die vlakker dele. Dit wil se dat water die buffer is vir groot spronge in grondtemperatuur. Die rede hiervoor is omdat water eers begin kook by 100˚C en eers begin vries by 0˚C. Daar is dus baie energie nodig om water te verhit en ook te verkoel. Dus moet daar groot toename oor `n lang periode van nag tot dag temperature wees om enige verhoging in grondtemperatuur laat plaasvind.

In 2009, het Agronome van Wisconsin, grondtemperature van sanderige grond net na plant tot en met die eerste 7 dae van ‘n vroeer lente aanplanting gemonitor. Die temperatuur was slegs gemeet in die eerste 5 cm (2 inch). In figuur 3 kan gesien word dat daar ‘n groot variasie is in die 6am en 6pm grondtemperatuur meting. (I. Saab., 2009).

Figuur 3. Temperatuur variasie in die boonste 5 cm na plant in sanderige grond. (1˚C = 33.8˚ F)

Die is wel ‘n vroee aanplanting en temperature is heelwat koeler in vergelyking met somertemperature. Maar die beginsel sal dieselfde bly, temperature sal net hoër wees.

Die variasie in grondtemperatuur in die eerste 5 cm van die grond het groot invloed op ontkieming en groei van ‘n mieliepit. Die eerste stap van ontkieming is waterimbibisie, na plant moet die pit 30 – 35 persent in gewig toeneem, deur water op te neem. Nadat die pit geswel het, begin die kiemwortel, of primere wortel, verleng gevolg deur die koleoptiel wat in die teenoorgestelde rigting (na grondoppervlakte) groei. Die minimum temperatuure vir die ontwikkeling is 15˚C, en laer as dit kan die metaboliese proses tydens ontkieming nie meer plaasvind nie. Dit wil sê dat koleoptiel verlening tot stilstand kom omdat daar nie meer selvermeerdering plaasvind nie.

Sou grondtemperature weer bo 15˚ C wees, sal die koleoptiel verlenging weer plaasvind. Sou die pit baie vlak geplant word, veral in sanderige grond sal dit tydens imbibisie en koleoptielverlenging baie variasie in temperatuur en vog ondervind. Dit veroorsaak dat die prosese sogenaamde “aan en af” periodes ondervind. Die groei en ontwikkeling vind plaas as die temperatuur en vog gunstig is en stop dan weer wanneer die temperatuur en vog ongunstig is. Die wisseling sal bydrae tot die aantal dae wat dit sal neem vir die vlakker geplante pit om op te kom in vergelyking met die pitte wat nader aan die optimale diepte geplant is.

Figuur 5a. Mielieplant by V1 en die eerste nodale wortels.

Plantdiepte en nodale wortels

Sodra die koleoptiel die grondoppervlakte breek, het opkoms begin. Sonlig ontwrig koleoptiel- en mesokotiel – verlenging, waartydens die posisie van die kroon en die eerste nodale wortels onder die grondoppervlakte vasgestel word. Die diepte van die kroon en die eerste nodale wortels kom voor op ‘n konstante diepte, tensy die plantdiepte uitsonderlik vlak is (minder as 4 cm). R.L Nielson se dat die sukses in n mielieplant se opbrengs lê in die ontwikkeling van nodale wortels wat rondom V2 tot en met V6 plaasvind. Wanneer die plant V1 stadium bereik, kan die eerste nodale wortelontwikkeling geidentifiseer word (figuur 5a) Die klein wotels lyk in die beginfase soos ‘n kroon en kom bo die mieliepit voor. By die V2 stadium kan die eerste stel of ring nodalewortels gesien word. Tot en met V6 gaan daar 5 ringe nodalewortels gevorm word (figuur 5b).

Figuur 5b. Vyf ring nodale wortels.

Mieliesaailinge se oorgang as voedingsafhanklike van die pitreserwes tot voedingsafhanklike van die nodalewortels vind plaas rondom die V3-blaarstadium. Skade of stres toestande aan die eerste ringe nodalewortels gedurende die tydperk V1 tot V5 kan ‘n mielieplant se ontwikkeling ernstig vertraag en die plant kom verpot voor. Wanneer ons kyk na die toestande in die vlakker dele onder die grondoppervlakte is dit ongunstig vog en tremperatuur gewys. En sou die pit daar geplant word, is die begin alreeds swak. Daarom het plantdiepte ‘n groot invloed opposisiering van die kroon met sy eerste ring nodalewortels. (figuur 6).

Figuur 6. Verskil in plantdiepte en die effek daarvan op die aanleg van nodale wortels.

As `n mieliepit te vlak geplant word sal die kroon met sy nodalewortels baie na aan die grondoppervlakte voorkom en dis waar ons die meeste temperatuur en vogvariasie kry. Dit sal ‘n groot invloed he op die plant se vermoeë om genoegsame vog en nutriënte op te neem vanaf V3. Die plant vertoon dus verpot en sal eers later vegetatief opvang wanneer die wortels verleng na die dieper dele in die profiel. Eers dan sal plant meer voedingselemente en vog kan opneem om in die behoefte van die plant te voorsien, maar is alreeds te laat invergelyking met plante wat nader aan die optimale diepte geplant is. Figuur 7 wys die plante wat uitgehaal is om onegalige plantdiepte te illustreer.

Figuur 7. Uitgehaalde plante met onegalige planthoogte is as gevolg van onegalige plantdiepte.

In figuur 7 is daar ‘n verskil in die wortelmassa asook die verskil in hoeveelheid blare tussen die verskillende dieptes.

Uit die figuur 7 kan ons dan aflei dat plante wat op die optimale diepte geplant is, die groeisiesoen beter gaan benut in groeilengte dae as in vergelyking met die vlakker geplante mielies. Het dit ‘n invloed op opbrengs?

Figuur 8. Twee dae nadat alle pitte op gekom het. Die verskil tussen die twee plante op figuur 7 is ‘n dag. Linker kant het 6 Desember 2017 op gekom terwyl regterkant op 5 Desember 2017 op gekom het.

In die mielieseisoen van 2017-2018, was ‘n land met ‘n plantdatum van 30 November 2017 gemonitor op n daaglikse periode tot en met die eerste koleoptiel die grond breek (5 Desember 2017). Die plant is gemerk as dag een van opkoms en so het dit aangegaan tot en met alle pit opgekom het. Die plante het almal opgekom teen 7 Desember 2017. In figuur 8 en 9 sal gesien word dat die linkerkantse plant ‘n dag later op gekom het as die plant aan die regterkant. Die plante se koppe was gestroop en geweeg.

Figuur 9. Is sewe dae na figuur 8 geneem en linker kant se mielie plant is bietjie agter die regterkant se plant (fisiologiese fase).

Die koppe voor hulle gedors is, se aantal rye was getel. Die koppe van die mielie plante wat op die 5 Desember 2017 opgekom het, het almal 18 rye per kop gehad, terwyl die koppe van die mielieplante wat ‘n dag later op die 6 Desember 2017 op gekom het, het 16 rye per kop gehad. Die figuur 10 wys die verskil aan in die koppe voor hulle gedors is.

Figuur 10. Linkerkant se koppe is die van die plante wat die 6 Desember 2017 opgekom het. Die koppe aan die regterkant is die van die plante wat die 5 Desember 2017 op gekom het.

Data verwerking

Die stand op die proef is hoër weens die optimale plantpopulasie van die variëteit is die Bergville area. Daar is ‘n aansienlike verskil in opbrengs, sou daar nie 20% van die land ‘n dag later op gekom het as die res. Die uitdaging is dus om seker te maak dat produsente nie te vlak plant nie. Maar met vandag se tegnologie op plante is die taak al aansienlik makliker. ‘n Paar ander faktore wat die produsent ook kan bestuur, is om seker te maak dat die saadbedvoorbereiding reg gedoen is maw gronde moet teen die regte vog bewerk word as die parktyk konvensioneel is. Sou produsent nie die praktyk volg, nie moet daar gefokus word op die planter se tegnologie en seker maak dat dit reg toegepas word.

Figuur 11. Die data wat verkry is toe koppe gedors was en gewigte gemeet was

Hulpbronne

Nielsen, R.L. 1999. Soil Temperature, Corn Emergence and Stand Problems. Chat ‘n Chew Café. Online at http://www.agry.purdue.edu/ext/corn/news/articles.99/990414.html

Nielsen, R.L 2013. Root development in young Corn. Chat ‘n Chew Café. Online at https://www.agry.purdue.edu/ext/corn/news/timeless/roots.html

Pioneer Agronomy library. Corn Planting Depth. https://www.pioneer.com/CMRoot/Pioneer/Canada_en/agronomy/agronomy_research_summaries/pdfs/2014_Planting_Depth_Effects_On_Corn.pdf

Pioneer Agronomy Research Summary Book- Canadian edition 2012. Soil temperature and corn emergence p. 10-12. https://www.pioneer.com/CMRoot/pioneer/canada_en/agronomy/agronomy_research_summaries/pdfs/2013_agronomy_research_summary.pdf

Pioneer Corn; Growth and development manual. p. 11-12. https://ca.pioneer.com/west/media/1803/corn-growthand-development-manual.pdf

Saab, I. 2009. Lessons from early planted corn emergence trials. Crop Insights Vol. 19, No. 7. Online at: https://www.pioneer.com/home/site/us/agronomy/library/template.CONTENT/guid.162E5A10-C690-4C2B-906D414049D487E6

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment