Insurance

Kan multi-risiko oesversekering die droogte oorleef?

deur Johan van den Berg, Santam Landbou Alhoewel die benaming “multi-risiko versekering” aandui dat meer as een gevaar gedek word, is verreweg die meeste multi-risiko versekeringseise in Suid-Afrika as gevolg van droogte. Multi-risiko versekering is presies wat dit sê, naamlik dat dit ’n omvattende dekking verskaf mits goeie boerderypraktyke[...]

Veranderende-weerpatrone: Wat kan boere verwag?

Ons hoor almal van klimaatsverandering. Eers het ons gewonder of dit nie net ’n bangmaakstorie is nie. Dit is egter nie die geval nie. Waarnemings oor baie jare en in alle werelddele dui op ernstige veranderinge wat landbou drasties gaan beinvloed, veral as ons as nasies en indiwidue nie ons energieverbruik aansienlik verlaag nie.

By Specialist Writer|5th September 2011|Categories: Crop production, Insurance|
Go to Top