Categories: Artikels, GewasproduksiePublished On: 20th September 2023

Sojaboon plantdiepte maak saak

By 1 min read

soybean-4

Plantdiepte is kardinaal

  • Deur sojaboonsaad op die regte diepte te plant, sal jy verseker dat jy ‘n meer univorme stand en hoër opbrengste, meer gereeld realiseer.
  • Sojaboonsaad is baie gevoelig vir plantdiepte. Verkeerde praktyke op hierdie stadium kan tot groot verliese lei.
  • ‘n Algemene fout wat boere deesdae maak is om grondvog te jaag en sodoende verby die optimale diepte plant.

Plantdiepte proef by Delmas in die 2018-19 seisoen

In ‘n proef gedoen buite Delmas is die volgende plantdieptes getoets:

  • 1cm, 3cm, 5cm, 7cm en 9cm.
  • Na opkoms, is foto’s geneem om die visuele voorkoms teenoor mekaar te vergelyk.
  • Later, is die opbrengs ook bepaal by elke behandeling

Afleidings uit proef

  • Visueel het 3cm baie beter opgekom as enige ander diepte.
  • 1cm en 9cm het die swakste stand van al die behandelings gehad.

Opbrengs op die verskillende datums

3cm is as KONTROLE (K) gebruik omdat die opkoms, stand en opbrengs daar die beste was van al die behandelings.

0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0