Bonsmara Genetics Produksieveiling

Bonsmara Genetics-groep stel die standaard hoog op hulle eerste produksieveiling

Bonsmara Genetics het tot stand gekom deur die saamspan van Sebadja Bonsmaras en Boschoek Bonsmaras. Die gedagte van ‘n gesamentlike veiling kom oor etlike jare heen wat gerugsteun is deur grootliks dieselfde teeldoelwitte en waardes van die twee kuddes. Die kuddes se fondasies het vorm gekry deur die aankoop[...]

Bonsmara Genetics boeredag hoogtepunte en uitnodiging na opkomende produksieveiling

Bonsmara Genetics het tot stand gekom deur die saamspan van pogings deur Sebadja Bonsmaras en Boschoek Bonsmaras. Die gedagte van 'n gesamentlike veiling kom oor etlike jare heen wat gerugsteun os deur grootliks dieselfde teeldoelwitte en waardes. Bonsmara Genetics se fokus is om mediumraam, vroegryp genetika aan die mark[...]

0
0
Go to Top