besproeiingskultivars

Besproeiingsmielies: Faktore wat doeltreffende watergebruik kan beïnvloed

Artikel voorsien deur AJ Steyn, veldagronoom, Pioneer In ons waterskaars land word baie graan onder besproeiing geproduseer, maar hoe doeltreffend is die plante se opname van die water? Dit is belangrik om waterverbruik tussen kultivars en plantdigtheid te ondersoek, tesame met beter monitering van besproeiingsvolumes. Navorsing uit die VSA[...]

Monsanto se nuwe saadreeks vul verskeie leemtes

Die reën maak enige boer se hart ligter en meer ontvanklik vir nuwe inligting. Tydens Monsanto se onlangse boeredag op hulle Rietgat-proefplaas buite Lichtenburg was die wolke swaar en die grond papnat. Die boere wat die boeredag bygewoon het, het tevrede en lus vir boer gelyk... en ook lus[...]

Go to Top