Categories: Nuus, Vee en rassePublished On: 20th March 2023

Santa Gertrudis telers ontvang nou Genomiese teelwaardes en al Stamboek se dienste

By 3 min read

sastamboek_101

SA Stamboek en die Santa Gertrudis Beestelersgenootskap van Suid-Afrika kan met trots aankondig dat die eerste Suid-Afrikaanse genomiese teelwaardes vir die ras op 16 Maart 2023 vrygestel is. Dit is slegs die sewende vleisbeesras op die Afrika-kontinent wat die voordeel het om hierdie tegnologie deel te kan maak van meer ingeligte telingsbesluite.

Die belangrike stap volg nadat die Telersgenootskap aan die einde van 2022 besluit het om weer lid te word van SA Stamboek en die dienste wat deur die Vereniging se Logix stelsel gebied word. ’n Santa Gertrudis teler kry nou voortaan, met elke maandelikse genetiese evaluasie, wat genomiese inligting insluit, ’n volledige elektroniese verslag wat die volledige status van sy kudde aandui en waar hy hom kan meet aan die res van die ras.

Stamboek se veekundige genetici het ook unieke pasmaak seleksiewaardes ontwikkel wat dit makliker maak vir telers om die meer geskikte vervangingsdiere te kan selekteer en aan te bied vir kommersiële bulkopers. Hierdie waardes word gegrond op die unieke genetiese samestelling van die ras maar veral op die voorspelde winsgewendheid per hektaar, in die Suider-Afrikaanse omgewing, van die nageslag van elke dier.

Stamboek se nuut-ontwikkelde veilingkatalogus gee ook ’n duidelike en verstaanbare uiteensetting van die genetiese meriete van elke dier en waarop gefokus moet word as ’n dier oorweeg moet word om aan te koop. Telers is ook in staat om self foto’s van hulle diere direk op Stamboek se Logix databasis te laai. Hierdie foto’s verskyn nie net op die dierinligting-verslae nie maar ook outomaties op www.SABeefBulls.com, die omvattende genetiese inligtingstelsel en op die veilingskatalogus.

Vir die 1ste keer in die bestaan van www.SABeefBulls.com is die Santa Gertrudis data dus ook nou beskikbaar op die gewilde webblad. SABeefbulls.com bied onder andere ook ‘n soekenjin (wat toeganklik is vir enige stoet of kommersiële teler), sowel as ‘n paringsmodule aan wat ontwerp is om bulle aan koeie toe te ken, volgens elke teler se unieke teeldoelwit. Dit sorg vir maksimum genetiese vordering met minimale inteling.

Hierdie belangrike mylpaal is bereik deur die harde werk en noue samewerking tussen die kantoorpersoneel en Raadslede van die Santa Gertrudis Beestelersgenootskap van Suid-Afrika, SA Stamboek se Rekenaar, Wetenskaplike- en Data Afdelings se personeel. Die groot taak was om dataformate om te skakel en die data-kwaliteitsbeheer aan te pas by die vangnette van Stamboek se stelsel. Dit het Stamboek ook in staat gestel om die nodige stelselontwikkeling te kan doen wat ander soortgelyke omskakelings nog gladder sal laat verloop. Die Santa Gertrudis ras is dus die voorloper om die pad vir ander makliker te maak.

Santa Gertrudis telers maak ook erns met die behoorlike evaluasie en aantekening van hulle beeste. Deelname aan groeitoetse en veral toetse waar die inname van individuele diere gemeet word, sowel as die meting van karkaskenmerke deur ultrasoniese metings, vorm deel van die strategie. Die volgende stappe op die horison is om ook hierdie inligting te gebruik om die seleksiewaardes, in samewerking met Stamboek, verder uit te brei om die genetiese meriete van teeldiere vir groeidoeltreffendheid en karkaswaarde meer akkuraat te bepaal.

Die verwysingspopulasie van genomies-getoetste diere sal meewerk om hierdie doelwit ook sinvol te kan bereik. Die nodige ondersteuning en tegniese bystand van Stamboek se Tegniese Adviseurs bied die nodige netwerk vir Santa Gertrudis telers om hierdie eienskappe korrek te kan meet en aan te teken. Die Logix stelsel bied ook die volle funksies om al hierdie eienskappe direk aan te teken, ingesluit liggaamsmates soos skrotumomvang, liggaamshoogte en -lengte, en veldikte.

Bo en behalwe die beskikbaarheid van genomiese teelwaardes kry Santa Gertrudis telers en die Genootskap se personeel nou ook volle toegang tot die Logix webblad met verskeie dier- en kuddeverslae. Dit bied ook direkte data-uitruiling tussen plaas-rekenaarprogramme of interaktiewe direkte aantekening deur gebruikers.

As lid van Stamboek bied die Vereniging ook hulp aan sy lede, die Telersgenootskappe, by raad- en tegniese komiteevergaderings, grondwetwysigings, en om as segsman op te tree in belang van die stoetbedryf.

SA Stamboek en die Santa Gertrudis Beestelersgenootskap van Suid-Afrika is opgewonde oor die pad vorentoe en om in belang van elke Santa teler, die Stoetbedryf en veral die breër vleisbeeskudde van Suider-Afrika hande te vat.

Bron: Stamboek

0
0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0
0