Categories: Artikels, Vee en WildPublished On: 5th October 2023

Die jongste vernuwings vir VLEISBEESTE by SA Stamboek

By 3 min read

cattle-namibia_1

SA Stamboek is trots om aan te kondig dat teeldoelwitte vir beide stoet en kommersiële vleisbeeskuddes op ’n nuwe vlak geplaas word met die integrering van alle inligting wat ’n merkbare verskil maak aan die winsgewendheid van beesvleisproduksie.

Dit is reeds alom bekend dat SA Stamboek die enigste Registrerende Owerheid (in terme van die Diereverbeteringswet) is wat aan al die internasionale standaarde, soos vervat in die riglyne van die International Committee for Animal Improvement (ICAR) voldoen. Vir vleisbeeste sluit dit die volgende in: diere-identifikasie, aantekening en dienste vir stoetdiere, aantekening van produksie-kenmerke, aantekening van ander eienskappe (soos liniêre metings en evaluasies), genetiese evaluasies, dataverwerking en tegniese dienslewering.

Dit is dan ook nie verrassend dat 75% van die erkende vleisbeesrasse (77.5 % van alle beesrasse) se telers en Genootskappe vir Stamboek vertrou om hulle stoetdiere se aantekening en genetiese verbetering te behartig nie. Een van die uitdagings waaraan voortdurend aandag gegee word, is steeds om die opname van data so maklik en effektief moontlik te maak vir telers en vleisbeesprodusente en om ewe maklik die regte besluite te kan maak om vervangingsverse te selekteer wat meer winsgewend sal wees as die huidige koeie.

Stamboek stel binnekort ’n pasmaak toepassing bekend wat die hele Logix stelsel prakties in die hand plaas van elke vleisbeesteler. Logix IQ vir vleisbeeste is ’n nuwe rewolusionêre ontwikkeling wat reeds in toetsfase is. Hou die Stamboek nuus dop! SA Stamboek se genomiese program, geskoei op die nuutste metodologie, naamlik die enkelstap gBLUP word reeds suksesvol by agt Vleisbeesrasse toegepas. Dit stel telers van die rasse in staat om met volle vertroue diere te selekteer en aan die kommersiële mark beskikbaar te stel omdat die akkuraatheid in die voorspelling van die genetiese meriete van bulle bo verdenking is en al die diere ook getoets is vir die voorkoms van genetiese merkers vir gewenste en ongewenste enkelgeeneienskappe. Die veekundiges van Stamboek staan ook die ander Telersgenootskappe by met programme om genomiese seleksie effektief uit te brei.

Die insluiting van genomiese inligting in doeltreffende seleksieprogramme is nie meer nuut by Stamboek nie, dit is nou die norm wat die pas bepaal waaraan voldoen moet word. Hulp met die korrekte besluitneming vir die seleksie en aankoop van bulle, wat ’n verskil sal maak in die winsgewendheid van enige vleisbeesonderneming, bly een van die hoogste prioriteite van Stamboek. Stamboek se deelnemers maar gebruik van die splinternuwe katalogusformaat wat maklik leesbaar is en ook die keuse bied om ’n foto in te sluit van die veilingsdier. Telers laai self hulle diere se foto’s op Logix en die foto verskyn dan op alle verslae waar dit ter sprake is, op die betrokke dier se www.SABeefBulls.com blad en op die veilingskatalogus.

Bo en behalwe die maklike en verstaanbare veilingskatalogus kan alle stoettelers en medevleisbeesprodusente ook bulle eie doelwitte en minimum soek-kriteria opstel vir bulle wat die beste impak op hulle koeikuddes se winsgewendheid sal hê. www.SABeefBulls.com gee hierdie direkte toegang. Die QR kode op die Stamboek vleisbeeskatalogus bied ook hierdie besondere funksie. Stoettelers kan ook www.SABeefBulls.com gebruik om seleksie te doen van hulle koeikuddes, vervangingsverse kies en optimale parings doen, deur van die gevorderde paringsfunksie gebruik te maak.

Stamboek se Koeiwaarde seleksiewaardes, wat tot die beskikking geplaas word van elke telers en in oorleg met die Telersgenootskappe op wetenskaplike gronde ontwikkel en bygehou word, bied die geleentheid vir vleisbeesprodusente en veral vir stoettelers om bulle as kuddevaders te selekteer wat winsgewende dogters sal teel. ’n Analise van die waarde van die Koeiwaarde in seleksieprogramme wys duidelike verskille in winsgewendheid van koeie wat geneties verskil in koeiwaarde. Die tabel wys werklike meting en waardes en die kalwers van top, gemiddelde en koeie met swak genetiese koeiwaardes.

Deur die genetiese boublokke van Koeiwaarde (Koei- en versvrugbaarheid, kuddelewe, maternale vermoë [melk], voorspeense kalfgroei, kalwingsgemak en koei-ondehoud) tot beskikking te stel van vleisbeesboere en stoettelers, kan effektiewe keuses van kuddervaders ook gemaak word om die sterk- en swakpunte in koeikuddes aan te spreek.

Bron: SA Stamboek

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment