Work

Opinion Piece: Clarifying the role of breathalyser results in employee dismissals: Dispelling misconceptions to ensure workplace safety

Recent media coverage on the Samancor Chrome Ltd v Willemse dispute may have created a false impression that breathalyser results alone cannot be used to dismiss an employee, without corroboration from a blood alcohol test. Such media coverage is incorrect and misleading. Breathalyser results can and should be used[...]

By Specialist Writer|21st September 2023|Categories: Articles, Resource management, Work|Tags: , |

CAT S62 PRO IS BUILT FOR HARD WORK

You choose your equipment and tools based on how tough and versatile they are - why not your mobile phone too? Buying a top-of-the-line smartphone when you live a rugged, outdoor lifestyle is like buying a sports car for a 4x4 holiday. You need a purpose-built device that carries[...]

By Specialist Writer|26th February 2021|Categories: Resource management, Work|Tags: |

Tipes wangedrag in die werksplek

deur Mariёtte RedelinghuysDit is baie belangrik dat elke werks-plek ‘n toepaslike dissiplinêre kode moet hê wat verseker dat daar duidelike reëls (met toepaslike sanksies) in die werksplek is wat werknemers kan volg. Wanneer werknemers die reëls oortree, het die werkgewer die reg om teen hulle op te tree.Daar is[...]

By Benine Ackermann|19th April 2016|Categories: Resource management, Work|Tags: |

So werk progressiewe dissipline

Die verhouding tussen ʼn werkgewer en werknemer is gegrond op wedersydse voordele en respek. Duidelike reëls en riglyne verseker dat wrywing en misverstande beperk word, sodat produktiwiteit en ʼn positiewe werksomgewing bevorder word. Jan Swanepoel gee meer inligting hieroor.Die oorgrote meerderheid van die sake wat na die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) verwys word, is na[...]

By Benine Ackermann|10th February 2016|Categories: Resource management, Work|Tags: |

Swak werksprestasie

‘n Kopseer wat boere en bestuurders deesdae al hoe meer kwel, is swak werksprestasie deur werknemers wat versuim om aan die werkgewer se vasgestelde standaarde ten opsigte van hoeveelheid werk en gehalte werk te voldoen.Die Wet op Arbeidsverhoudinge (WAV) se Goeiepraktykkode sit riglyne uiteen oor hoe die werkgewer swak[...]

By Specialist Writer|15th December 2015|Categories: Farm smart!, Resource management, Work|Tags: , , , |
Go to Top