Secucell

Pivot control becomes remote control

Better management, improved time utilisation and better use of technology are imperative for meeting the escalating challenges of modern farming. One of the means that can help the farmer to extend his attention to more areas on the farm and to manage the whole operation more accurately, is remote[...]

By Specialist Writer|2nd February 2017|Categories: Zambia|Tags: , , , , , , , |

Spilpuntbeheer word afstandbeheer

Beter bestuur, beter tydsbenutting en beter gebruik van tegnologie is noodsaaklik om die immer groeiende uitdagings van moderne boerdery te bowe te kom. Een van die hulpmiddels wat die boer help om sy aandag oor meer plekke op die plaas te versprei en om raker te bestuur, is afstand-datakommunikasie, wat byna daagliks verder verfyn en uitgebrei word om die[...]

By Benine Ackermann|5th February 2016|Categories: Irrigation|Tags: , , , , |
Go to Top