Categories: NuusPublished On: 17th June 2021

Klimaat en Landboutoestande Junie 2021

By 7 min read

Winter

Deur: Johan van den Berg, Onafhanklike Landbouweerkundige (M.Sc Agric, Landbouweerkunde, UFS)

Belangrike inligting

  • Gunstige reënvaltoestande word verwag vir die Winterreënvalgebied.  
  • Koue toestande kan terugkeer vanaf ongeveer 20 Junie oor die sentrale tot suidelike binneland.
  • Beide Indiese Oseaan en Nino-gebiede is relatief gunstig vir somerreënval. Dit wil voorkom asof daar vanjaar ‘n vroeër begin van die reënvalseisoen kan wees in die sentrale tot oostelike Somerreënvalgebied.     

Huidige toestande

Baie koue toestande het begin voorkom vanaf die laaste deel van Mei 2021. Minimum temperature ver benede vriespunt het voorgekom in veral die eerste week van Junie in distrikte soos Devon -8.4°C, Warden -6.9°C, Standerton -6.5°C, Bothaville – 4.8°C en Prieska -4.1°C. Dagtemperature was ook ondergemiddeld. Meer as die gemiddelde reënval het voorgekom in die laaste deel van Mei en eerste week van Junie in dele van die Vrystaat, KZN, Mpumalanga en Noordwes Provinsie soos Bothaville meer as 20mm, Stella 40mm, Standerton 48mm, Greytown 34mm, Coligny 26mm en Frankfort 21mm.

Die oesproses van veral mielies verloop vinniger as ander jare en kan waarskynlik toegeskryf word aan vroeë aanplantings, gunstige reënvaltoestande in Februarie asook droër en warmer toestande in Maart en April.  Hierdie faktore het ook baie goeie kwaliteit grane tot gevolg.

Produksietoestande vir wintergrane in die Weskaap is ook baie gunstig. Voldoende reën het voorgekom oor die grootste deel van die Swartland en swaar neerslae het voorgekom oor die Rûens en res van die Suidkaap gedurende Mei wat baie goeie planttoestande tot gevolg gehad het om binne die aanvaarbare plantvenster te kon plant. Die koue en bewolkte toestande is ook voordelig om waterverliese te beperk en verhoog akkumulasie van koue eenhede. Produksietoestande in die wintergraangebiede is tans baie gunstiger in vergelyking met ander jare die ooreenstemmende tydperk.

Weidingstoestande is ook gunstig vir die grootste deel van die land met die uitsondering van die steeds droogtegeteisterde gebiede van die suidwestelike Noordkaap en sentrale tot suidoostelike dele van die Ooskaap.  Daar was alreeds ernstige veldbrande in die Wes-Vrystaat as gevolg van baie brandbare materiaal met droë en winderige toestande. Die brandrisiko sal verhoog met die verhoogde koue front aktiwiteite en geassosieerde winderige toestande vir die volgende maande tot September.

Opgaardamme het oor die algemeen baie goeie vlakke met die Vrystaat se damme gemiddeld 96.8%  vol teenoor verlede jaar dieselfde tyd se 83.3%. Damme in die Ooskaap bly egter op baie lae vlakke met die Kougadam op 4.2%, Impofudam op 15.1% en Bridle Driftdam op 25.9%.       

Die Clanwilliamdam in die Weskaap het begin om water by te kry en staan op 20% in vergelyking met ‘n paar weke terug toe dit op minder 15% was. Opgaardamme in die Weskaap is op gemiddeld 54% met die Theewaterskloofdam op 80%. Die huidige vlakke is betekenisvol want die reënseisoen is op hande en damvlakke kan nog baie verbeter in die volgende twee tot drie maande.  

Die watervlak van die Karibadam in Zambië is op 53% teenoor 40% laasjaar die ooreenstemmende tydperk. Die Katsedam in Lesotho is op 75% en die Mohaledam op 36% terwyl die Hardapdam in die suidelike dele van Namibië op 65% was teen die einde van Mei.                  

ENSO en Indiese Oseaan

ENSO (El Nino Suidelike Ossilasie)

Al die Nino-gebiede was aan die begin van die derde week van Junie 2021 op normale of op langtermyngemiddelde temperature. Die verwagting is dat die Nino-gebiede op neutrale vlakke gaan bly tot ten minste September/Oktober 2021 waarna dit onseker is of dit op neutrale vlakke gaan bly en of daar ‘n swak La Nina gaan ontwikkel. Daar is ‘n 90% sekerheid dat dit nie na El Nino-vlakke sal oorgaan nie.  

Die Suidelike Ossilasie Indeks (SOI) as indikator van die effek van oppervlaktoestande in die Nino-gebiede op die oorliggende atmosfeer, is ook neutraal.    

Indiese en Atlantiese Oseaan

‘n Dun strook koeler as normale water wat strek in die westelike Indiese Oseaan (langs Ooskus van Afrika) vanaf suidoos van Kaapstad tot by die Rooi See, was teenwoordig in die middel van Junie 2021. Warmer as normale water is egter teenwoordig in die grootste deel van die sentrale tot oostelike Indiese Oseaan oos van Madagaskar en beslaan ongeveer 70% van die oppervlakte van die Indiese Oseaan. 

Hierdie opstelling verteenwoordig ‘n negatiewe fase van die Indiese Oseaan Dipool (IOD) indeks en voorspellings dui op ‘n verdere versterking van die IOD in komende maande. ‘n Sterk negatiewe IOD is gunstig vir verhoogde waarskynlikhede vir reënval vir Suidelike Afrika vir die lente en somer.

Die Atlantiese Oseaan temperature teen die weskus van Afrika wat strek vanaf Kaapstad in die suide tot die noorde van Angola, is warmer as normaal vir hierdie tyd van die jaar. Daar het egter afkoeling begin plaasvind vanaf die middel van Mei en dit behoort terug te keer tot normale vlakke teen die einde van Julie en nie verdere impak op klimaatspatrone uitoefen nie.

Die Indiese Oseaan gaan vanjaar die groot dryfveer van klimaat- en weersisteme wees oor Suidelike Afrika in die komende maande en somer met ENSO wat op neutrale tot swak La Nina-vlakke gaan wees en minder invloed gaan uitoefen.     

Reënval- en klimaatsvooruitsigte

Somerreënvalgebied

Reënval

Korttermynvooruitskouings vir die res van Junie en Julie is negatief vir reën maar dit is te verwagte omdat daar nie normaalweg reën in die winter voorkom nie. Indien die huidige neutrale toestande van ENSO verander na La Nina in die lente, kan dit die reënvalverwagtings verbeter vir die lente en vroeë somer.  Met die huidige en verwagte gunstige Indiese Oseaan toestande (negatiewe IOD) kan dit goeie vooruitsigte voorspel vir ‘n vroeë aanvang van die reënseisoen.   

Oor die algemeen lyk toestande gunstig vir die Somergraangebied vanaf die middel van Oktober, beginnende in die oostelike produksiegebiede en kan dan weswaarts uitbrei gedurende November.  Droër toestande is moontlik in Februarie 2022 oor die oostelike produksiegebiede en sal dit die beste wees om so vroeg as wat temperature toelaat, te plant.    

Temperatuur

Na die matige temperature wat in die tweede week van June voorgekom het, word baie koue toestande weer verwag vanaf ongeveer 20 Junie oor die sentrale tot suidelike binneland, veral vanaf 24 tot 27 Junie wanneer minimumtemperature ver onder vriespunt gaan daal. Baie koue toestande kan ook weer voorkom in die tweede en derde week van Julie.

Ryp kan voorkom tot in die lente as daar gekyk word na die laat begin van ryptoestande vanjaar asook die koue westelike Indiese Oseaan.

Die meeste wintermaande wat gevolg het op La Nina-toestande soos in 2021, het redelike swaar sneeuneerslae ervaar en kan sneeu veral in die mid- tot laatwinter voorkom.    

Winterreënvalgebied 

Daar kan goeie neerslae van meer as 30mm verwag word vanaf ongeveer 20 Junie oor die Swartland, Wynlande, Kaapse Metropool asook Rûens. Minder reën word oor die Suidkaap en Tuinroete verwag. Min reën word ook oor die sentrale tot noordelike dele van die Weskus en aangrensende binneland verwag.

Langer termyn lyk toestande gunstig vir die volgende maande maar daar is onsekerheid oor die belangrike laaste deel van Augustus en September.  

Namibië

Baie min reën word verwag vir die winter en lente maar vooruitskouings is positief vir die somer vanaf ongeveer November.  

Opsomming en samevatting

  • Reënvalverwagtings is positief vir die Winterreënvalgebied vir ten minste die res van Junie en Julie.
  • Baie koue toestande kan weer voorkom vanaf die laaete week van Junie asook in Julie. 
  • Indiese Oseaan temperature is positief vir somerreënval. ENSO is neutraal maar dit is moontlik dat ‘n swak La Nina weer kan ontwikkel vanaf die eerste deel van die somer wat reënvaltoestande verder kan verbeter. 

Vrywaring:

Die outeur of Santam of enige ander partye in die dokument genoem of aangehaal,  waarborg geensins die akkuraatheid, volledigheid of betroubaarheid van die inligting in die dokument nie. Enige aksies of besluite wat geneem word op grond van die inligting in hierdie dokument word op eie risiko geneem en sal die outeur, Santam of enige ander partye genoem in die dokument geensins verantwoordelik wees vir enige verliese of skades in verband met die gebruik van die inligting soos wat dit voorkom in hierdie dokument nie. 

Kontak besonderhede:

Epos:     wjvandenberg1959@gmail.com

Cell:       082 3744692    

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment