Categories: NewsPublished On: 14th August 2017

Genomiese Teelwaardes vir Suid-Afrikaanse Beefmaster Beeste

By 3 min read
beefmaster

beefmasters casey

Die Suid-Afrikaanse Beefmastertelers sal op gelyke voet met Beefmastertelers van die VSA wees wanneer Stamboek teen die einde van Augustus 2017 die eerste Genomiese teelwaardes vir die ras vrystel.

Die Genootskap se besluit om by ander Genootskappe aan te sluit deur deel te wees van die Vleisbeesgenomikaprogram (BGP) wat deur die Technology Innovation Agency befonds word, werp nou vrugte af. Die insluiting van genomiese inligting in die voorspelling van genetiese meriete, sal telers en kommersiële kopers van teeldiere in staat stel om die risiko van besluitneming te verminder, veral by die oorweging van jong seleksie-kandidate. Dit is veral van waarde vir ekonomies belangrike eienskappe wat slegs op vroulike diere waargeneem of gemeet kan word, soos moederskapeienskappe (melk) en vroulike vrugbaarheid. In die praktyk beteken dit dat die akkuraatheid van die BLUP-teelwaardes vir hierdie eienskappe van twee tot drie jaar oue bulle wat te koop aangebied word, gelyk sal wees aan dié van ouer bulle met ‘n gemete nageslag en selfs kleinkinders (in die geval van melkteelwaardes).

Die Genomiese Teelwaardes vir die Beefmaster-ras word gouer in werking gestel as wat verwag is, danksy die jongste wetenskaplike ontwikkeling in genomiese seleksie, naamlik die “Single Step”-metode. Kortliks maak hierdie metode gebruik van die ware verwantskappe tussen diere met bekende genomiese profiele en deur die waarskynlikheid van ‘n spesifieke genetiese meriete (teelwaarde) ook te verbind met spesifieke genotipes.

Dit skep talle moontlikhede vir ‘n wêreldras, soos die Beefmaster, veral wanneer die invoer van semen van ‘n buitelandsgeteelde bul oorweeg word. Deur byvoorbeeld die genomiese inligting van sulke bulle in die Suid-Afrikaanse genetiese evaluerings in te sluit, kan ‘n meer akkurate bepaling van sy genetiese meriete onder die plaaslike populasie van Beefmaster-beeste, gemaak word. Om hierdie rede en om nog meer nuwe moontlikhede van samewerking te ondersoek, het die Beefmaster Beestelersgenootskap van Suid-Afrika, Stamboek en BBU (Beefmaster Breeders United) van die VSA samesprekings gevoer om hierdie doelwitte te bereik.

Die Beefmaster Beestelersgenootskap van Suid-Afrika het ook ‘n nuwer weergawe van die Logix-koeiwaarde wat deur Stamboek ontwikkel is vir die ras, aangeneem. Vir die eerste keer sluit dit die genetiese meriete vir langslewendheid asook ’n verfyning van die definisie vir koei-onderhoud in, wat verband hou met die energie-verskille as gevolg van melkproduksie terwyl koeie hulle kalwers soog. Die ander bydraende eienskappe tot koeiwaarde is kalfgemak, voorspeengroei, melk en vroulike vrugbaarheid.

Die Beefmaster Beestelersgenootskap van Suid-Afrika en SA Stamboek is opgewonde oor die vooruitsigte wat die belangrike gebeurtenis bied. Dit lei ook tot gereelde maandelikse genetiese evaluasies vir die ras en ‘n genomiese diens wat telers en kopers van Beefmaster-beeste in staat stel om voordeel te trek uit die tegnologie en om tydige en veilige telingsbesluite te kan neem. Hierdie waardes is beskikbaar op die Logix-webwerf vir individuele telers (www.logix.org.za) en op al die gepubliseerde verslae en katalogusse van Stamboek. Vrye toegang tot die genetiese meriete van individuele diere of groepe geskikte seleksiekandidate is ook op www.SABeefBulls.com beskikbaar. Diere met genomiese profiele wat in die BLUP-analise gebruik word, kan deur die bekende “Genotyped”-embleem geïdentifiseer word.

Bron: S A Stamboek- en Diereverbeteringsvereniging en Beefmaster Beestelersgenootskap van SA

Foto: Casey Beefmasters

0
0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0
0