Categories: NewsPublished On: 9th January 2016

Droogteplanne

By 3 min read

droogte

Suid-Afrika beleef tans ‘n nasionale ramp met betrekking tot die droogte. Volgens die Nasionale Rampbestuurswet van 2002 moet die hele land tot rampgebied verklaar word wanneer meer as een provinsie tot rampgebied verklaar is. Dit beteken dat Suid-Afrika tans ’n nasionale ramp beleef. “Hierdie is ‘n ernstige situasie wat alle Suid-Afrikaners gaan moet help bestuur. Dis in nasionale belang dat ons omsien na ons produsente en dat ons voedselsekerheid in Suid-Afrika vir die kort- en langtermyn bewerkstellig,” sê Omri van Zyl, uitvoerende direkteur van Agri SA. 

Vrystaat Landbou sê in ‘n verklaring dat daar hierdie week ‘n vergadering plaasgevind het waar verskeie landbouleiers, landboubesighede en bedrywe wat landswyd dienste lewer in Bloemfontein byeengekom het om kort- en langtermynplanne te bespreek. Verskeie landboubesighede en diensverskaffers aan landbouers het reeds planne in plek om hulle kliënte sover moontlik te ondersteun.  

Die landboubesighede het uitgewys dat hulle terdeë bewus is van die uitdagings wat landbouers in die gesig staar en dat hulle toekoms afhanklik is van die voortbestaan van hulle kliënte. Volgens die verklaring werk die banke en landboubesighede saam om te verseker dat die sekuriteit van onder andere grond behoue bly deur likwidasies te probeer voorkom. ‘n Groot uitdaging met die verlening van bystand is wel dat sulke bystand gaan verskil van landbouer tot landbouer, aangesien nie een boerdery dieselfde daaruit sien nie. 

“Elke landbouer moet met sy finansierders gesels, want elke landbouer se situasie lyk anders. Die algemene boodskap van ons lede is dit: Dit tel nie in ons guns wanneer landbouers uit die bedryf val nie, ons sal alle weë volg om ons kliënte by te staan binne wetlike beperkinge,” aldus dr  John Purchase, HUB van Agbiz. Agbiz se lede het reeds in Augustus 2015 vergader om planne te begin maak vir die droogtesituasie en hoe om boere te kan bystaan. 

Die droogte taakspan, wat insluit, die Departement van Landbou, die IDC, Agri SA en sy afilliasies, Land Bank, Agbiz, die Nasionale Ramphulpfonds en burgerlike samelewing-organisasies, vergader aan die einde van Januarie 2016 weer. Die statistiek van die situasie wat die bedryfsorganisasies en provinsiale affiliasies ingesamel het, sal dan bespreek word. Die mikpunt van die insameling van die data sal wees om voor die einde van Januarie ‘n volledige voorlegging aan die Regering te maak in ’n poging om geld toegewys te kry vir droogtehulp, met die begrotingsrede wat op 22 Februarie 2016 gelewer word. 

Dan Kriek, president van Vrystaat Landbou, het dit finaal opgesom deur te sê: “Samewerking tussen rolspelers is in plek en die landboustrukture is reeds besig om oplossing te vind vir die kort- medium- en langtermyn uitdagings van die droogte.” 

Ondertussen gaan die vrywillige organisasie, Boere in Nood, onverpoosd voort om veral boere wat dringend voer nodig het vir hulle diere, by te staan. Boere in ander landstreke wat nog voer beskikbaar het en vervoerondernemings span deur die organisasie se bemiddeling kragte saam om boere in nood te help. Daar is ook geleenthede beskikbaar vir stedelinge, maatskappye  of ander belangstellendes om geldelike bydraes te maak om te help dat voer by die regte plekke uitkom.

Meer inligting is beskikbaar op die groep se bakkiesblad: https://www.facebook.com/groups/925517180818254/?fref=t  

Boere in Nood

0
0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0
0