Categories: SeedPublished On: 23rd June 2014

Syngenta se Graanakademie plant die saadjie

By 2 min read

’n Uitstekende manier om oplossings vir kwellende landbouvraagstukke te vind, is om ’n groepie bekwame kommersiële boere vir vier maande ’n strawwe kursus te laat ondergaan om navorsing in die verband te doen.

Syngenta, een van die wêreldleiers in landbouverskaffing, se Graanakademie het onlangs sertifikate aan die 2014-groep, wat ‘n leierskapprogram van vier maande voltooi het, oorhandig. Die program het 20 kommersiële boere van regoor die land geïdentifiseer wat die bekwaamheid en leierskapvaardighede het om die groeiende uitdagings van voedselsekuriteit en landbouproduktiwiteit die hoof te bied.

Die program is in vennootskap met die Universiteit van die Vrystaat se Bestuurskool ontwikkel en moontlik gemaak deur Thinking Fusion, ’n strategiese leierskapontwikkelingsorganisasie. Dit het in Februarie afgeskop en behels drie modules van interaktiewe sessies oor ’n tydperk van vier maande.

Die Akademie is Syngenta SA se vlagskip in die ontwikkeling van leierskapinisiatief en word ten volle deur dié toonaangewende landbou-onderneming geborg.

Die 2014-klas is die tweede groep wat die program voltooi sedert die Graanakademie verlede jaar begin is.

Die sertifikaatseremonie is toegespreek deur prof Neil Heideman, dekaan: Fakulteit Natuur-en Landbouwetenskappe, Universiteit van die Vrystaat, mnr Jannie de Villiers, uitvoerende hoof van Graan SA, dr John Purchase, uitvoerende hoof van AgBiz en voorsitter van Graan SA, mnr Louw Steytler.

Mnr Antonie Delport, besturende direkteur, Syngenta SA, het gesê: “Met die suksesvolle voltooiing van hierdie strawwe kursus het die studente bewys dat hulle verbintenis tot die sektor en hulle werketiek uitstaande is.”

Hy het studente aangemoedig om die vaardighede wat hulle by die Graanakademie geleer het, in die diens van die landbou te gebruik.

Die inisiatief word ondersteun deur Graan Suid-Afrika. Die bedryfsorganisasie se uitvoerende hoof, mnr Jannie de Villiers, het gesê: “Landbou vereis opgeleide leiers wat nie net ​​die tegniese aspek van boerdery verstaan nie, maar is ook ten volle vertroud is metdie dinamika en kwessies wat die sektor beïnvloed.”

Om die program suksesvol te voltooi, word ‘n hedendaagse landbou-uitdaging aan elke student geskets. Die student bied dan sy relaas aan ‘n gehoor van belanghebbendes in die bedryf, die UV se fakulteitverteenwoordigers en Syngenta se bestuur aan.

Tydens die plegtigheid moet die studente hulle navorsingsresultate demonstreer om erken te word vir hulle werk. Die dreigende waterkrisis in Suid-Afrika; die toestand van die landbou in die land, asook die gebruik en verspreiding van kommunale grond deur beleid en wetlike raamwerke om voedselsekuriteit te verbeter, is onderwerpe waarop antwoorde verskaf moes word.

Meer inligting oor die Graanakademie is beskikbaar op www.syngenta.co.za

Die 2014-groep staan tussen Mphilo Dlamini, Syngenta se bestuurder: Bedryfsake in Afrika en die Midde Ooste (links) en Neil Heideman, dekaan: Fakulteit Natuur-en Landbouwetenskappe, Universiteit van die Vrystaat (tweede van links) en Jannie De Villiers, uitvoerende hoof, Graan SA (derde van regs).

 

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment