Categories: News, SafetyPublished On: 16th November 2017

Hoe hanteer ek ʼn arrestasie by ʼn padblokkade?

By 4 min read

arrestasie

Die vertrekpunt vir hierdie gesprek is dat jy altyd jou samewerking vir die wetstoepassingsbeampte moet gee, al is jy van mening dat hy of sy ongrondwetlik optree. Gee jou samewerking en teken die foute aan. Hoe meer foute, hoe groter is die skade wat jy kan terugeis deur middel van ʼn siviele eis.

Die goue “ruggraat” van die strafprosesstelsel vind ons in Artikel 35 van die Grondwet. Lede van wetstoepassingstrukture moet binne die raamwerk van die wet optree, by gebreke waarvan jou grondwetlike regte geskend word.

Jou vyfpuntplan

Jy is op pad huis toe nadat jy by ʼn sake-ete was. Jy is omgekrap want ʼn dronk persoon het jou aangeval in die parkeergebied op pad huis toe. Jy het die aanval afgeweer binne die grense van wetgewing en in jou voertuig geklim en gery. Die SAPD trek jou by ʼn padblokkade af, wat nou?

  1. Gee jou samewerking

Kry jou voertuiglisensie en vuurwapenlisensiekaart reg, indien van toepassing. Bly kalm en draai jou ruit af en gesels hoflik met die beampte. Ingevolge van Artikel 35 van die Grondwet is dit jou grondwetlike reg om te swyg. Dit beteken dat jy nie verplig is om enige verklarings en/of erkennings af te lê nie. Voorbeeld: “Goeienaand meneer, ons het inligting ontvang dat u vanaand iemand by ʼn kroeg na bewering aangeval het. Dra u kennis van die voorval?” Jou antwoord: “Ek wil eers met my prokureur konsulteer voordat ek ʼn verklaring aflê.”

  1. Jy word gearresteer, wat nou?

Indien die beampte jou arresteer, het hy of sy die verpligting in terme van Artikel 35 om jou in te lig van jou reg om te swyg. Indien jy voortgaan met die aflê van ʼn verklaring, kan dit later teen jou as getuienis in die hof gebruik word. Jy mag nou jou prokureur telefonies kontak ten einde jou te kom bystaan. Die goue reël hier is dat jy GEEN dokumente teken en verklarings aflê voordat jou prokureur by jou was nie. Indien jy afgetrek word deur ʼn wetstoepassingsbeampte, is jy verplig kragtens Artikel 41 van die Strafproseswet om jou volle name en adres te voorsien.

Indien jy weier en/of vals inligting verskaf, is die beampte geregtig om jou onmiddellik te arresteer sonder ʼn lasbrief en jou tot en met 12 uur in aanhouding te hou, totdat jou adres en naam bevestig is. Dit kan lei tot strafregtelike vervolging en skuldigbevinding met ʼn boete van tot R300 of drie maande gevangenisstraf.

  1. Die staat moet jou skuld bewys

Die beginsel is dat die verpligting op die staat lê om te bewys dat jy skuldig is aan ʼn betrokke misdryf. Jy as gearresteerde het nie die verpligting om jouself onskuldig te bewys nie. Hiermee geniet jy die vermoede van onskuld soos vervat in die Artikel 35(3)(h) van die Grondwet. Die versuim deur die beampte om hierdie regte aan jou te verduidelik, kan lei tot die uitsluiting van ongrondwetlike getuienis. Hierdie artikel moet nie as absoluut beskou word nie, aangesien die hof steeds geregtig is om sy diskresie hierin uit te oefen.

  1. Die proses by die polisiestasie

By jou aankoms by die polisiestasie sal die polisiebeampte jou in die aanhoudingselle aanhou totdat jou prokureur aankom. Tydens jou konsultasie met jou prokureur moet jy 100% eerlik wees en vir hom of haar al die feite vertel. Indien jy twyfel, vertel dit vir hom of haar. Die gesprekke tussen jou en jou prokureur is vertroulik.

  1. Jou verweer

Ná die konsultasie kan jou prokureur jou help met die opstel van ʼn beëdigde verklaring oor die ware gebeure en om jou verweer te openbaar. Jou prokureur kan besluit om hierdie dokument in die polisiedossier te liasseer om jou verweer te openbaar, meer spesifiek om die klaer (die persoon wat die saak gemaak het) se getuienis te weerlê. Na bovermelde sal die staat besluit of hy jou gaan aankla of nie. In hierdie verband sal jou prokureur jou bystaan en die proses begin vir aansoek om borgtog indien die situasie dit verlang. Die volgende artikel sal handel oor die borgtogproses.

Wenk! Bêre die nommer van ʼn goeie strafregprokureur in jou omgewing op jou foon. Doen navorsing oor die prokureur en maak seker hy of sy is ʼn strafregspesialis.

  • Hein Gonzales is die risiko- en ondersteuningbestuurder by die burgerregte-organisasie AfriForum se afdeling vir gemeenskapveiligheid.

Artikel verskaf deur Maroela Media

0
0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0
0