mielieman Bultfontein

Mieliemanwedstryd: Monsanto gee terug aan ons land se skole

Voorspoedige boere is nie net nodig vir Monsanto se voortbestaan nie, maar ook vir landbou in die algemeen en vir die land in die breƫ. Monsanto se diens strek verder as die verskaffing van voortreflike saad, doeltreffende oesbeskermingsmiddels en die kundigste raad. Monsanto ondersteun ook die boere van die[...]

Go to Top