bonus

Deurlopende evaluasie en bonusse of verhogings

deur Christo Bester ’n Algemene wanpersepsie in die werksplek is dat werknemers geregtig is op jaarlikse bonusse en verhogings. ’n Werknemer kan slegs aanspraak maak op ’n bonus wanneer dit so voorgeskryf word deur ’n Sektorale Vasstelling of Bedingingsraad-ooreenkoms van toepassing op die spesifieke sektor. Sektorale Vasstelling 13 reguleer[...]

By Specialist Writer|12th December 2018|Categories: Artikels, Hulpbronbestuur|Tags: , , |
Go to Top