Categories: NewsPublished On: 25th November 2014

Suid-Afrika en Argentinië is graanvennote

By 1 min read

Nampobesoekers het al die groot Argentynse pawiljoen op die Oesdagterrein gesien en dit is daar om ‘n baie goeie rede, want die twee lande se graanbedrywe werk baie lekker saam. Die tegniese ooreenkoms tussen Graan SA en Argentinië word gereeld hersien en verleng.

Op 17 November 2014 is ‘n nuwe tegniese ooreenkoms tussen Graan SA en Argentinië deur mnr Jannie de Villiers van Graan SA en mnr Carlos Sersale di Cerisano, ambassadeur van die Republiek van Argentinië, onderteken. Hierdie ooreenkoms maak samewerking tussen verskeie partye in die twee lande moontlik. Vaardighede, kennis en tegnologie word uitgeruil om gewasverbouing in Suid Afrika meer doelstreffend te maak, veral deur die Argentynse bewaringslandboustelsel en -tegnologie.

Volgens dr Hendrik Smith, bewaringslandboufasiliteerder by Graan SA, was ‘n nuwe reëling tussen die partye nodig. Mnr Louw Steytler, voorsitter van Graan SA, het dit op 15 Mei 2014 tydens ‘n vergadering met Argentynse rolspelers te NAMPO so oorgedra.

Die nuwe ooreenkoms sluit ‘n paar belangrike vereistes in, naamlik dat: a) bestaande (befondste) projekplatforms onder die vaandel van Graan SA se bewaringslandbouprogram gebruik word om proewe en bewusmakingsaksies te loods en b) spesiale werktuie en toerusting (soos geenbewerkingsplanters) permanent aan hierdie projekte beskikbaar gestel moet word. Twee projekte is sover in hierdie verband genader, naamlikdie Ottosdal Geenbewerkingsklub en die Sandgrondontwikkelingskomitee (SOK) in die omgewing van Kroonstad en Wesselsbron. In hierdie stadium is die proefplanne gefinaliseer en word die proewe in die verskillende gebiede geplant.

 

 

0
0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0
0