Categories: NuusPublished On: 15th January 2020

Erkende jag- en sportskietvereniging skik met SAPD oor geldigheid van vuurwapenamnestie

By 4 min read

vuurwapen

Natshoot (NHSA) het op 14 Januarie 2020 ʼn skikkingsooreenkoms met die minister en Nasionale Kommissaris van Polisie gesluit na aanleiding van Natshoot se dringende aansoek om die vuurwapenamnestie ter syde te stel. Die skikkingsooreenkoms is ook ’n hofbevel gemaak en elke party betaal sy eie regskoste.

Die skikking volg nadat die Polisie op 6 Januarie 2020, die administratiewe proses vir vuurwapenlisensie-aansoeke tydens die amnestie gewysig het. Dié veranderinge laat vuurwapeneienaars toe om tydens die amnestie hulle aansoeke vir die hernuwing van vervalde bevoegdheidsertifikate saam met hul aansoeke vir nuwe vuurwapenlisensies in te dien. Die amnestie eindig op 31 Mei 2020.

Die SAPD het in reaksie op Natshoot se dringende hofaansoek sy administratiewe proses verander (paragraaf 207 van die SAPD se hofverklaring) en daarmee die dringendheid van die saak afgeweer.

Natshoot het die dringende aansoek gebring omdat die SAPD nie die korrekte wetlike voorskrifte gevolg het vir die implementering van die amnestie nie. Natshoot het ook aangevoer dat die Polisie die parlement mislei het deur die indruk te skep dat die doel van die amnestie was om onwettige vuurwapens wat in geweldmisdaad gebruik word, uit die samelewing te verwyder. Dit blyk egter dat die SAPD se doelwit met die amnestie is om ongeveer 400 000 vuurwapeneienaars wie se lisensies verval het, te dwing om hul vuurwapens in te handig.

Natshoot se hofstukke het uitgewys dat die amnestie nie kan werk indien ʼn persoon eers ʼn hernuwingsaansoek vir bevoegdheid moet verkry vóórdat hy ’n aansoek vir ’n nuwe lisensie kan indien nie. Die hernuwing van bevoegdheidsertifikate neem gewoonlik tussen vier en ses maande. Die 14-dae periode waarbinne aansoekers ingevolge die amnestie vir nuwe lisensies kan aansoek doen, sou beteken dat SAPD baie aansoeke sou moes afkeur omdat ʼn geldige bevoegdheidsertifikaat nie betyds verkry kon word om die lisensie-aansoek te ondersteun nie.

Natshoot se uitvoerende voorsitter, dr Herman Els, het gesê die verandering aan die polisie se proses vir die aansoek van nuwe lisensies onder die amnestie is ’n groot verbetering aangesien dit vuurwapeneienaars ʼn billiker kans gee om aansoek te doen vir nuwe lisensies vir vuurwapens waarvan die lisensies verval het.

Natshoot het met die Polisie probeer onderhandel dat aansoekers tydens die amnestie hulle vuurwapens in hulle besit mag hou terwyl die lisensie-aansoeke geprosesseer word. SAPD sê egter die wet bepaal dat aansoekers hulle vuurwapens by die SAPD moet inhandig totdat die proses afgehandel is.

SAPD hou by sy standpunt dat vuurwapens met vervalle lisensies in onwettige besit is en dat die eienaars vervolg kan word.

“Die publiek glo nie dat die Polisie in staat is om hierdie vuurwapens veilig te bewaar nie. Die SAPD kan slegs die publiek se vertroue wen indien hulle konstruktief in gesprek tree met die georganiseerde vuurwapengemeenskap wat tot dusver nie betrokke was by die amnestieproses of insae gehad het in die uitvoering van die amnestie nie,” sê Els.

Hy het bygevoeg dat die huidige omstandighede van die amnestie onbevredigend is, al is ʼn skikkingsooreenkoms bereik. Daar is onder andere onsekerheid oor hoe lank dit sou duur om die ballistiese toetse te voltooi van vuurwapens wat tydens die amnestie ingehandig word.

Els sê dit is ooglopend dat die amnestie gebruik word om vuurwapeneienaars wie se liensies verval het, te ontwapen. Hy het verwys na die minister se aanmerkings met die aankondiging van die amnestie dat die polisie na afloop van die amnestie op 31 Mei 2020, al die vuurwapens met vervalle lisensies gaan inneem al moet hulle “van huis tot huis gaan om die vuurwapens te kry”.

“Vuurwapeneienaars wie se lisensies verval het, geniet steeds beskerming van die tussentydse uitspraak in die hofsaak van Gun Owners South Africa (GOSA) waarvolgens die Polisie nie vuurwapens kan inneem waarvan die lisensie verval het nie of mense daarvoor kan vervolg nie. Mense wie se lisensies verval het moet verstaan dat die SAPD hulle beslis sal teiken na afloop van die amnestie indien hulle nie nou die geleentheid benut nie. “

Mense met vervalle vuurwapenlisensies het drie opsies om te oorweeg:

  • handig die vuurwapen by die Polisie in en doen aansoek vir ’n nuwe lisensie en vir die hernuwing van bevoegdheid (indien nodig);
  • handig die vuurwapen by die SAPD in vir vernietiging, of;
  • wag vir die uitslag van GOSA se hoof hofsaak wat waarskynlik ingewikkelde regsargumente sal behels met onvoorspelbare uitkoms.

Els het beklemtoon dat Natshoot verantwoordelike en aanspreeklike vuurwapenbesit bevorder. “Baie mense is nie bereid is om hul vuurwapens by die Polisie in te handig nie. Ons ontmoedig burgerlike ongehoorsaamheid ten opsigte van vuurwapens en sal voortgaan om alles in ons vermoë te doen om die regte van wettige vuurwapeneienaars te beskerm. Vuurwapeneienaars is nie kriminele nie.

Els doen ʼn beroep op vuurwapeneienaars om die geldigheid van hulle vuurwapenlisensies en bevoegdheidsertifikate na te gaan en betyds vir hernuwing aansoek te doen.

“Natshoot sal voortgaan om saam met alle ander geakkrediteerde jagters-, versamelaars-, en sportskietverenigings, asook die vuurwapenhandelaars te werk om wettige besit van vuurwapens te beskerm. Natshoot is daartoe verbind om konstruktiewe samewerking met die Polisie oor die implementering van die vuurwapenwet te bewerkstellig,” het Els gesê.

Bron: NHSA 

0
0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0
0