Categories: NewsPublished On: 7th March 2017

Die groot WATERDAG op Bronkies!

By 1 min read

waterdag

Hoërskool Erasmus van Bronkhorstspruit se Landbou-afdeling  hou eerskomende Saterdag, 11 Maart, ‘n Waterdag, in samewerking met die Bronkhorstspruit Studiegroep en Hinterland.

Dit gaan daaroor om die jeug en die gemeenskap op te lei om water, ‘n baie skaars hulpbron, doeltreffend te benut ten einde die volhoubaarheid daarvan te verseker. Waterskaarstes en droogtes raak almal en daarom wil die skool as Landbou-opleidingsinstelling mense oplei in besproeiingsbestuur en verantwoordbare watergebruik.

Hulle nooi alle rolspelers om voorstelle, aanbiedings, dinamiese voorleggings en demonstrasies voor te lê sodat die dag ‘n reuse sukses kan wees.

‘n Bekende watergebruikspesialis, Felix Reynders, van die LNR se Instituut vir Landbou Ingenieurswese en hoofdirekteur van Besproeiing, is die hoofspreker by die Waterdag.

Die dag word ook gekombineer met ‘n sportprogram met Hoërskool Kanonkop van Middelburg.

Waterdag program:

waterdag

0
0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0
0