Categories: NewsPublished On: 28th May 2010

Blomkwekery: Langlewegloeilampe bespaar baie geld

By 3 min read

DieBlomkwekery-Langlewegloeilampe-bespaar-baie-geld/p>

Skeppende denke is nodig vir nuwe besparingsplanne om deur die optimalisering van prosesse
elektrisiteit te bespaar, om nuwe tegnologie aan te wend en om maniere te vind om die energie-aanvraag vanuit Eskom se nasionale netwerk te verminder.

In die soeke na oplossings het Leon Pretorius van Pretorius Blomme op Delmas Eskom genader om ondersoek in te stel na die moontlikheid om sy konvensionele 100 W-gloeilampe met langlewegloeilampe (Engels CFL’s of Condensed Fluorescent Lights) te vervang.

Pretorius Blomme kweek hoofsaaklik krisante in 2,5 ha kweekhuistonnels en gebruik daarvoor 1 000 ligte. Indien die totale kweekhuis van 2,5 ha belig sou word, sou 3 700 ligte benodig word, maar as gevolg van kabeldiefstal word net 1 000 ligte gebruik, wat elke 21 dae verskuif word.

Die krisante benodig ongeveer 85 tot 90 lux reg onder die ligte, wat ongeveer 1,9 m hoog geïnstalleer is, om ’n ideaal van 70 lux by die plantjies tussen twee ligte te gee.

Met die aanvanklike toetse was daar net van die langwerpige 20 W langlewegloeilampe beskikbaar. Die gloeilampe was te lank vir die lampskerms sodat ongeveer 15% lux verlore gegaan het. Hierdie ligte is later vervang met 20 W spiraal-vormige langlewegloeilampe, wat korter is en die probleem opgelos het.

Daar is twee soorte langlewegloei-lampe, naamlik “warm wit” en “koel wit”. Laasgenoemde gee ’n witter lig as “warm wit” en is volgens sekere bronne die beter lig om hiervoor aan te wend.

Alhoewel die produsent sy eie kleinskaalse toetse tussen “warm wit” en “koel wit” ligte gedoen het, het hy verkies om “warm wit” gloeilampe te gebruik. Eskom het nie self die toetse hiervoor uitgevoer nie.

Resultate
Blomme

Die blomme ontwikkel aanvanklik vinniger met beter knopvorming as onder konvensionele ligte. Die volwasse blomme het langer stammetjies gehad en die blomme self het meer “lyf” getoon.

Onderhoud
Met konvensionele ligte is ongeveer 25% van die totale aantal gloeilampe per maand vervang. Gedurende die toetsmaand was dit nie nodig om ’n enkele langlewegloeilamp te vervang nie. Die boer kan sy arbeid dus nou beter benut as om voortdurend gloeilampe te vervang.

Energieverbruik
Die energieverbruik in een blok waar 126 ligte geïnstalleer is, het met konvensionele gloeilampe 16,62 ampere per fase gemeet (ventilasie-waaiers uitgesluit). Met langlewegloeilampe het die verbruik net 5,43 ampere per fase gemeet. Dit is ’n besparing van 67% op energie vir beligting.

Die ligte word in die aand met tussenposes aan- en afgeskakel om ’n gemiddeld van 2,7 uur per dag te brand. Indien die ligte elke dag op hierdie wyse aangeskakel word, sal die ligte ongeveer 986 uur per jaar aangeskakel wees. Langlewegloei-lampe het ’n leeftyd van ongeveer 6 000 uur en dit kan dus teoreties in ideale toestande in hierdie geval vir 6 jaar gebruik word voordat dit vervang hoef te word.

Pretorius Blomme kan tussen 70 000 en 80 000 kWh per jaar in energieverbruik bespaar slegs deur die gloeilampe met langlewegloei-lampe te vervang. Alhoewel ’n lang-lewegloeilamp ongeveer R20 tot R30 kos teenoor die ongeveer R3,50 van ’n konvensionele gloeilamp, kan die kapitaal vir die vervanging van die gloeilampe in minder as ’n jaar deur die besparing in energie gedelg word.

Die geïnstalleerde kW vir beligting in die totale kweekhuis het van 100 kW na 20 kW verminder, wat ’n beduidende verskil in die elektrisiteitsbehoefte meebring. ’n Kleiner transformator kan nou gebruik word om ook die maandelikse vaste koste aansienlik te verminder.
 

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment