gebrek aan besproeiingswater

McCain pas aan by die droogte met ‘n nuwe sakemodel

Die droogte het ‘n beduidende invloed op die landbougewasse, gehalte en die pryse gehad.  Dit dwing maatskappye soos McCain Suid-Afrika om hulle sakemodelle aan te pas om die impak te versag. Hoewel daar reën geval het en damvlakke verbeter het, sal dit steeds maande neem vir oesopbrengste en kwaliteit[...]

0
0
Go to Top