diversifikasie opsies

Voorligtingsessies oor diversifikasie opsies vir boere

Kommersiële boere  het eersdaags die geleentheid om in ‘n enkele voorligtingsessie meer inligting te bekom oor die verskillende verskansingstrategieë wat daar beskikbaar is. Gesonde sake- en risikobestuursbeginsels vereis dat boere deeglik oorweeg en beplan hoe om die onsekere omgewing waarin boerdery bedryf word, te bestuur.  Daar is verskeie bestaande [...]

Go to Top