aanspreeklikheid

Voorkom en beheer veldbrande 5: Nalatigheid en aanspreeklikheid

Regsaksies voortspruitend uit veld­brande word gegrond op daardie vertakking van die reg bekend as die deliktereg. Vir ՚n grondeienaar (eiser) om skade te verhaal van ՚n ander party (verweerder), moet hy bewys dat die verweerder ՚n delik gepleeg het. Die elemente van ՚n delik is: ՚n Handeling (՚n doen/daad[...]

By Specialist Writer|18th October 2021|Categories: Artikels, Hulpbronbestuur, Vee en Wild|Tags: , |
Go to Top