Categories: NewsPublished On: 9th December 2016

Sekere insetkostes in die landbousektor gaan in 2017 verlig

By 2 min read
finansies

finansies

Die droogte wat die land vanjaar ervaar het, het  ‘n aansienlike daling in geplante gebiede veroorsaak. Daar was ‘n klein bietjie verligting met die reën wat die laaste tyd geval het en boere kon op die laaste nippertjie begin plant.

Volgens die oesskattingskomitee sal ongeveer 3,753-miljoen hektaar beplant word gedurende die 2016/17 seisoen.

Dawie Maree, hoof van inligting en bemarking by FNB sê: “As boere begin met hulle seisoenale bedrywighede, kyk ons na die relatiewe insetkoste wat hulle in die gesig staar. Terwyl insetkoste hoër is in vergelyking met geskiedkundige neigings, was daar ‘n paar dalings wat goed is vir die seisoen vorentoe.”

Dawie voeg by, “kunsmis en brandstof is die belangrikste insette in die produksie van gewasse en is verantwoordelik vir ongeveer 35% en 11% van die totale veranderlike koste.

“Die pryse van hierdie insette is grootliks beïnvloed deur die internasionale ru-oliemark. Die voordele van ‘n laer ru-olie prys is egter geneutraliseer deur die verhoogde wisselvalligheid in die rand-wisselkoers wat ons steeds ervaar.”

Ander belangrike insette vir die somergraanprodusente sluit onkruiddoders, plaagdoders, elektrisiteit, water en arbeid in.

Die sterkte of swakheid van die Rand het ‘n groot impak op insetpryse in die landboubedryf. ‘n Swakker Rand verhoog die prys van ingevoerde insette soos kunsmis, plaagdoders en onkruiddoders. Die pryse van meeste graankommoditeite is op invoerpariteit gegrond en die swakker Rand het gehelp om die prys van mielies te verhoog wat ‘n belangrike bestanddeel in die vervaardiging van veevoer is. Die sterker Rand het die teenoorgestelde effek.

Geelmieliepryse is ongeveer 11% hoër jaar-op-jaar maar het redelik geval van die 2016 hoogtepunt van R4 021 per ton.

Hierdie neiging gaan waarskynlik voortduur in die medium- tot langertermyn gegewe die verbeterde seisoenale vooruitsigte met die Mei en Julie 2017 geelmielies termynmark wat reeds onder die R3 000/t vlak handel.

Winsgewende marges in die pluimvee, suiwel en varkbedrywe word verwag om in 2017 te verbeter as gevolg van verhoogde graanproduksie wêreldwyd.

Bron: FNB

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment