Categories: ArticlesPublished On: 20th June 2024

AECI Plant Health: Weeg en meet vir sukses

By 2 min read

Flatlay

Elke boer weet hoe belangrik die afmeet en afweeg van middele vir gewasbeskerming en -groei is. Veral met die oog op presisieboerdery, is akkuraatheid uiters belangrik.

AECI Plant Health is ‘n maatskappy wat altyd ‘n stap verder gaan om te verstaan wat boere nodig het om suksesvol te boer. Hulle voorsien die oplossing vir die korrekte afmeet en afweeg van chemikalieë en verwante middels met die oog op gesonde gewasgroei.

Measure Smart van AECI Plant Health is ‘n volledige gereed-vir-gebruik meetstel wat dit maklik maak vir die boer om akkuraat te weeg en meet. Akkuraatheid is belangrik, maar dit is net so belangrik vir ‘n boer om ‘n veilige omgewing te skep wanneer daar gewerk word met verskeie mengsels.

Ingevolge Wet 36 van 1947 moet daar voorsiening gemaak word vir die registrasie van kunsmis, plaasvoere, steriliserende aanlegte en sekere middels om die invoer , vervaardiging en gebruik van chemikalieë te reguleer ter wille van die volhoubaarheid van die landboubedryf. Al die toerusting in die stel voldoen aan die standaarde om spuitmengsels akkuraat en veilig te benut.

Die implikasie van die verkeerde dosering of toediening pluk hard aan ‘n boer se sak gedurende oestyd. Wanneer daar onderdoseer word, kan dit lei na swak pes- en onkruidbeheer.  Oordosering van verskeie mengsels, aan die ander kant, kan veroorsaak dat skade aan gewasse aangerig word en dat chemiese residue te hoog is teen oestyd.  Dit is dus uiters belangrik om die regte hoeveelhede te meet om seker te maak dat die boer optimale opbrengste geniet.

In die Measure Smart-houer sal ‘n boer die volgende vind:

 • Inligtingslêer met kalibrasiesertifikate vir die toerusting
 • Skaal van vlekvrye staal
 • Kalibrasiegewig vir die skaal
 • Maatbekers (250 mℓ, 1 ℓ en 2 ℓ)
 • Vier spuite (20 mℓ)
 • Een emmer (4 ℓ)
 • Twee maatlepels (500 g en 50 mℓ)
 • Een groot tregter en een klein tregter
 • Vyftien gesigmaskers
 • Tien pare veiligheidshandskoene
 • Drie voorskote
 • Drie veiligheidsbrille

Hierdie stel verskaf al die regte grootte meet- en weegtoerusting vir die boer se gebruik. AECI Plant Health is ‘n trotse lid van Crop Life SA en glo dat die meetstel  boere kan toerus om aan die bedryfsliggaam en Global GAP se vereistes vir goeie landboupraktyk te voldoen.

Vir meer inligting, besoek AECI se webtuiste by https://www.aeciworld.com/agrihealth.

0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0