eiendomsbelasting

Eiendomsbelasting en die boer

Wet 6 van 2004 onder die titel “Municipal Property Rates Act” het in 2008 in werking gekom. In ooreenstemming met die Grondwet se artikel 229, word ’n verpligting geplaas op alle grondeienaars van landbougrond om belasting te betaal. Soos dorpsbewoners aan die plaaslike munisipaliteit grond of eiendomsbelasting moet betaal,[...]

By Specialist Writer|27th February 2017|Categories: News|Tags: , |
Go to Top