Categories: NewsPublished On: 29th June 2010

Put-meer-uit-besproeiing-met-goeie-bestuur

By 3 min read

Doeltreffender metodes is ’n voorvereiste vir volgehoue winsgewende boerdery. Die nuwe Waterwet plaas druk op veral die landbou om water doeltreffend te benut, maar afgesien daarvan vereis winsgewende produksie ook dat besproeiingstelsels doeltreffend moet wees.

Faktore wat die doeltreffende aanwending van ’n besproeiingstelsel beïnvloed, is klimaat, grond, die soort gewas, watergehalte, die soort besproeiingstelsel, die tyd en koste wat onderhoud van die stelsel vereis, skedulering en die evaluering van die besproeiingstelsel.

Klimaat: Weersomstandighede bepaal wanneer en hoeveel water toegedien moet word. Lugvoggehalte is ’n bestuurbare klimaatsfaktor en mikrobesproeiing kan gebruik word om lae lugvog te verhoog.

Grond: Die grond se tekstuur beïnvloed die infiltrasietempo, indringbaarheid, waterhouvermoë en dreinering, en die gronddiepte bepaal die volume of bergingsvermoë van beskikbare water.

Gewas: Die plant se vermoë om water te onttrek, sowel as die groeistadium van die plant, het ’n invloed op die waterbehoefte en -toediening.

Water: Die beskikbaarheid en gehalte van besproeiingswater moet tydens die groeiseisoen bepaal word om te bereken hoe groot die oppervlaktegrootte is wat jy doeltreffend en ekonomies kan besproei.

Besproeiingstelsel: Tegniese data is van belang vir skedulering en optimale benutting van ’n besproeiingstelsel. Gereelde stelselonderhoud is ook noodsaaklik. Met skedulering word die klimaat, grond, gewas en besproeiingstelsel in ag geneem en die doel is om die maksimum opbrengste met die doeltreffendste watergebruik te bereik.

Evaluering van besproeiingstelsel:
Die doeltreffendheid van ’n mikro- of drupbesproeiingstelsel word onder meer deur die volgende faktore beïnvloed:

Druk en eweredigheid:
Drupbesproeiing se waterdruk in ’n blok is normaalweg 100 kPa. Mikrobesproeiing kan ontwerp word om met verskillende drukvlakke, van 100 kPa tot 200 kPa te werk. ’n Drukverskil van 20% sal ’n verskil van 10% in lewering teweeg bring, maar dit is toelaatbaar in ’n blok.

Stelselvermoë:
Die besproeiingstelsel se daaglikse toediening moet kan voldoen aan die plant se “piek”of maksimum waterbehoefte in die spesifieke weersomstandighede. Toediening kan met ’n reënmeter of maatsilinder gemeet word en hiermee kan die toedieningseweredigheid ook bepaal word.

Staantye en siklusse:
Wanneer die plant ’n vlak wortelstelsel in sandgrond met ’n klein waterhouvolume en benattingsgebied het, moet dit meer dikwels met kort staantye tussenin besproei word. Die teenoorgestelde geld vir kleigrond.

Filters:
Die uitlaatopeninge van veral drupbesproeiing is klein, daarom is die baie belangrik om die water te filtreer sodat die druppers nie verstop nie. Die regte filter moet gekies word om skoon water te verseker. Oor die algemeen word 130 mikron filtreerfynheid vir drupbesproeiing gebruik en 200 mikron vir mikrobesproeiing.

Benattingsgebied en toedieningstempo:
Die benattingsgebied moet groot genoeg wees vir die grootte van die gewas. Hoe kleiner die effektiewe benatte wortelgebied, hoe meer dikwels moet besproeiing plaasvind.

Die benatte straal van mikrobesproeiing kan net kleiner as die drupgebied (blaaroppervlakte) van die boomgewas wees. Indien die benatte oppervlakte groter is as die drupgebied, word gebiede benat waar geen wortels voorkom nie. Dit vermors onnodig water.

Minstens 3 tot 5 mm/uur moet op die totale oppervlakte toegedien word, anders kan hoë verdamping ondoeltreffendheid by mikrobesproeiing teweegbring.

Die bestuur van besproeiing en meer spesifiek drup-, mikro- en sprinkelaarbesproeiing is dus van deurslaggewende belang om ’n suksesvolle boerdery te verseker.

Vir meer inligting skakel Agriplas by 021-917-7177.

0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0