Categories: NewsPublished On: 27th December 2011

Monsanto het raad teen stronkboorders

By 4 min read

Die belangrikste stronkboorder in Suid-Afrika is die mieliestronkboorder (Busseola fusca) wat wydverspreid voorkom. Monsanto se feromoon motvlug-moniteringsprogram wat oor die afgelope drie produksieseisoene in al die belangrikste mielieverbouingsgebiede gedoen is, het getoon dat daar in elke seisoen drie motvlugte is.

Die volgende afleidings is gemaak:
• Die afgelope drie seisoene se baie midseisoen reën het ’n verlaging in die
populasie van die motte tydens die middelste motvlug te weeg gebring.
• Dit is duidelik dat die derde motvlug ’n redelike groot populasie het.

Die eerste motvlug is in Oktober tot November wat veral vroeë aanplantings
van mielies raak. Dié motte lê hulle eiers in die blaarskedes van die onderste blare
van die mielieplant (sien Foto 1), wat nie altyd maklik is om waar te neem nie.

Lewensiklus van Busseola fusca
Die wyfiemot lê haar eiers op nag twee tot vyf na sy uit die papiedop verskyn. In
nag ses, sterf sy af. Die wyfie kan ongeveer 1 000 eiers in haar kort lewe lê.
Die eiers word in pakkies van ongeveer 150 eiers gelê. Die eiers broei uit na
sowat nege dae. Die klein larwes beweeg van die blaarskedes na die toegerolde
kelkblare van die plant. Hier voed hulle tot die derde vervelling, of instar, waarna hulle uit die plant se kelkblare sal beweeg. Sommige van die larwes beweeg na ander plante toe,terwyl die res in die plant se stam inboor. (Vandaar die naam: stronkboorder of stamboorder.)

Foto 1: Busseola fusca-eierpakkie in blaarskede van die onderste blare op die plant.

Die larwes bly in die stam tot na die sesde vervelling. Die larwe stadiums (instar 1 tot 6) duur omtrent 30 dae. Hierna verander die larwes na papies. Die motte kom te voorskyn na ongeveer 10-14 dae wat beteken dat die hele lewenssiklus sowat 50 dae duur.

Dit beteken dat die tweede motvlug op dieselfde aanplanting sal plaasvind in
Januarie tot Februarie. Die eiers word nou in die blaarskedes van die blare rondom die kop gelê, asook onder die dekblare van die kop. Wanneer die larwes uitbroei, beweeg hulle na die kop en bly daar totdat hulle die derde instar bereik het. Daarna verlaat van die larwes die kop en boor in die stamme in waar hulle, hul lewenssiklus voltooi.

Van die larwes bly egter ook in die kop agter om hulle lewenssiklus hier te voltooi. Hierdie papies sal soms tussen die pitte gevind word as die dekblare van die kop verwyder word.

Die derde motvlug, vind dan plaas van Maart tot April. In die stadium begin die mielies al stadig rypword en die pitte op die koppe begin verhard. Die vlug sal dus nie baie skade aanrig nie, maar het ’n groot invloed op die eerste vlug van die komende produksieseisoen. Bykans al die larwes wat uitbroei van eiers wat gelê word na mid-Februarie, sal nie hulle lewensiklus voltooi in die somer nie, maar sal oorwinterende diapouse larwes vorm (sien Foto 2).

Na die sesde vervelling klim hierdie larwes uit die plant uit en boor by die onderste internodes van die plant in. Sodra die larwe tot binne geboor het, beweeg dit tot heel onder in die plant. Hier hol die larwe vir homself ’n holte uit waarin dit bly totdat die winter verby is.

Foto 2: Oorwinterende diapouse larwe.

Op hierdie diepte is die larwe onder die grondoppervlakte en is beskerm teen die
elemente – selfs teen die hitte as die land na stroop gebrand word. In die komende lente sal dié diapouse larwes in papies verander en die eerste motvlug van die komende seisoen vorm.

Produsente word versoek om abnormale vreetskade aan hulle konvensionele- en Bt-aanplantings aan hulle verkoopmakelaar of -verteenwoordiger te rapporteer. Dit is normaal dat klein gaatjies ook in die blare van Bt-mielies gevind sal word omdat die larwes moet vreet om hulleself aan die Bt-proteien wat in die plantmateriaal teenwoordig is, bloot te stel.

Nie-bewerkingslande kan ’n groter teenwoordigheid verwag omdat daar ’n groter mate van oorlewing van diapouse larwes op onbewerkte lande is. Die korrekte aanplant van die voorgeskrewe toevlugareas by Bt-aanplantings is van kardinale belang vir ’n goeie insekweerstandsbestuursprogram.

Indien produsente onseker is oor wat hulle te doen staan, kan hulle gerus met hulle saadverteenwoordiger of –makelaar in verbinding tree.

Kliënte is welkom om ons kliëntedienslyn by 011-790-8201 te skakel of stuur ’n e-pos aan: customercare.sa@monsanto.com.

 

0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0