Categories: NewsPublished On: 5th July 2017

Agri SA herbevestig sy posisie oor hidrouliese breking in Suid-Afrika

By 2 min read
AGRI SA

Agri SA logo Kleur NUWE

Tydens ‘n geleentheid wat vandag deur die Nasionale Persklub in Pretoria gereël is, het Agri SA sy posisie ten opsigte van hidrouliese breking vir skaliegas-ontginning in die Karoo en elders in Suid-Afrika herbevestig.

In sy sterkste uitspraak, oor die onderwerp tot dusvêr, het die President van Agri SA, Johannes Möller, gesê dat gegewe die oorblywende onsekerhede oor watervoorsiening en besoedelingsaangeleenthede wat verband hou met skaliegas-ontwikkeling deur middel van onkonvensionele eksplorasie- en produksietegnieke in die vorm van hidrouliese breking, Agri SA nie tans die regering se voortgesette pogings in hierdie verband kan ondersteun nie.

Mnr Möller het beklemtoon dat Agri SA nietemin verbind bly tot steun aan die regering om ekonomiese ontwikkeling in Suid-Afrika te verseker.

Agri SA se provinsiale affiliasie in KwaZulu-Natal het onlangs interdikte in Pretoria se Hooggeregshof verkry om die Petroleumvereniging van Suid-Afrika (PASA) te verbied om die onderskeie aansoeke vir ‘n eksplorasiereg en ‘n tegniese permit aan Rhino Oil and Gas Exploration South Africa (Pty) Ltd toe te staan. Die betrokke gebied beslaan in totaal 1,6 miljoen hektaar en 15 000 plase in daardie provinsie.

Die probleem met die toestaan van tegniese samewerkingspermitte en eksplorasieregte vir skaliegas ingevolge Suid-Afrika se Wet op die Ontwikkeling van Minerale en Petroleum Hulpbronne is dat dit die houers van sodanige regte die ekslusiewe reg gee om aansoek te doen vir produksieregte en om sodanige regte te verkry, sê Agri SA se hoof van Natuurlike Hulpbronne, Janse Rabie.  Daarom sou dit onwys wees om nie vanaf die begin ‘n posisie oor hierdie kwessie in te neem nie, wetend dat regte wat vandag verkry word reeds die houers van sodanige regte mag toelaat om in die toekoms voort te gaan met volskaalse produksie.

Gegewe Suid-Afrika se bedenklike watersituasie en die bedreiging vir voedselsekerheid indien die risiko’s verbonde aan hidrouliese breking en skaliegas-ontwikkeling sou materialiseer, is Agri SA van mening dat hierdie aangeleentheid in Suid-Afrika met uiterste versigtigheid benader moet word.

Uitgereik deur Agri SA

0
0
Views: 73Comments Off on Agri SA herbevestig sy posisie oor hidrouliese breking in Suid-Afrika

Deel hierdie artikel.

0
0