Categories: NewsPublished On: 24th November 2010

Veediefstal raak steeds groter kopseer sê Veediefstalforum

By 2 min read

Meneer Jaco Maré van Noord-Wes is as die nuwe voorsitter van die Nasionale Veediefstalforum verkies.

Tydens die forum se pas afgelope vergadering is die jongste amptelike veediefstalstatistiek vir die tydperk April 2009 tot Maart 2010 bekendgemaak.

Uit die statistiek blyk die volgende:

Spesie Aantal Waarde
Beeste    
Gesteel 61 222 R 459 165 000
Teruggevind
24 966 R 187 245 000
Verlies
36 256 R 271 920 000
Skape    
Gesteel
90 540 R 108 648 000
Teruggevind
19 355
R 23 226 000
Verlies 71 185 R 85 422 000
Bokke  
 
Gesteel 36 927 R 51 697 800
Teruggevind 10 317
R 14 443 800
Verlies 26 610 R 37 254 000

(Waardes bereken teen R 7 500 per bees, R 1 000 per skaap en R 1 400 per bok)

Die meeste veediefstalgevalle  is by die volgende polisiestasies aangemeld:

  • Tsolo (Oos-Kaap)
  • Harrismith (Vrystaat)
  • Amersfoort (Mpumalanga)
  • Qumbu (Oos-Kaap)
  • Maluti (Oos-Kaap)
  • Utrecht (KwaZulu-Natal)
  • Bulwer (KwaZulu-Natal)
  • Bergville (KwaZulu-Natal)
  • Bityi (Oos-Kaap)
  • Ladysmith (KwaZulu-Natal)

Vergelykbare statistiek uit vorige jare lyk as volg:

Tydperk: 1 April tot 31 Maart


06/07 07/08 08/09 09/10
Beeste gesteel 62 358 60 163 59 432 61 222
Beeste teruggevind 27 172 24 663 25 461 24 966
Skape gesteel 82 002 78 332 77 472 90 540
Skape teruggevind 21 035 20 209 17 973 19 355
Bokke gesteel 34 056 35 059 38 927 36 927
Bokke teruggevind 9 981 11 021 10 576 10 317

Veediefstal is steeds op algeheel onaanvaarbare hoë vlakke. Dit blyk duidelik uit die statistiek wat aandui dat gedurende die tydperk April 2009 tot Maart 2010, die meeste beeste die afgelope vier jaar gesteel is.

Nie teen staande die vermeerdering van veediefstaleenhede tot 76, is die probleem steeds aan die toeneem, het meneer Maré gesê.

Dit is egter bemoedigend dat die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye veediefstal as ‘n prioriteit hanteer.

Baie mense maak ‘n bestaan uit lewendehawe uit. Vee dra ook grootliks tot voedselsekuriteit by, veral in die ontwikkelende sektor.

Daar is tans provinsiale veediefstalforums in al nege provinsies en boere word aangemoedig om veediefstalprobleme wat nie op grondvlak opgelos kan word nie aan hulle provinsiale veediefstalforums te rapporteer. Hulle skakelbesonderhede kan die Rooivleisprodusenteorganisasie bekom word.

Gedurende April 2009 tot Maart 2010 is 1 520 veediewe tronk toe gestuur. Dit is bemoedigend om te sien dat swaarder strawwe vir veediefstal meer algemeen word.

Meneer Maré moedig boere aan om hulle vee op die regte manier te merk en toe te sien dat die nodige dokumentasie vee vergesel wanneer hulle vervoer word.

Daar is verskeie spesifieke probleme waaraan die forum tans aandag skenk, onder andere die Lesotho-grenskwessie en DNA-toetsingkapasiteit.

Die Nasionale Veediefstalforum is in die proses  om ‘n afspraak met die Nasionale Portefeuljekomitee van Landbou te reël om ‘n gesamentlike strategie te bepaal om veediefstal meer doeltreffend te bekamp.

0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0