skaap

Winsgewende skaapboerdery – Deel 1: Seleksie vir volhoubare en winsgewende skaapboerdery

Sommige mense hou 'n skaap aan, en ander bóér met hom. ՚n Kern­vraag van skaapboere bly steeds: Wat doen top skaap­boere deurlo­pend goed? ՚ n Verskei­denheid faktore soos arbeid, doeltref­fendheid, produk­tiwiteit, omgewingsfaktore en skommelinge in die ekonomie moet deurentyd in ag geneem word wanneer noodsaaklike riglyne vir ’n hoogs[...]

By Specialist Writer|3rd October 2021|Categories: Artikels, Vee en Wild|Tags: |
Go to Top