SA Stamboek Uitvoerende Komitee

SA Stamboek en Diereverbeteringvereniging se nuwe Uitvoerende komitee (Exco) verkies

Tydens die Algemene Jaarvergadering van SA Stamboek wat op 2 November 2017 in Bloemfontein gehou was is Freddie Wasserfall herverkies as President van die Vereniging. Freddie is tans ook president van die Charolais Beestelersgenootskap van Suid-Afrika. Hy dien dus nou in ’n tweede termyn as President van Stamboek. Russel[...]

Go to Top