Horinggroei op kalwers

Voorkom horinggroei op kalwers met Bauernof Dehorning Paste

Die voordele van onthoringde beeste, veral op ‛n jong ouderdom, is van ekonomiese waarde. Nadele van diere met horings: Diere met horings beseer mekaarDiere met horings domineer ander by lek- en voerkrippe sodat elkeen nie sy regmatige deel kry nieDiere met horings bemoeilik en vertraag die proses wanneer daar[...]

Go to Top