Categories: NewsPublished On: 12th July 2010

Steenkamp Dorperstoet Genepoel: Geharde Dorpers sorg vir hulleself en vir die boer

By 2 min read

Dis lekker om met mooi en presterende diere te boer. So sê Wilmo Steenkamp van Steenkamp Dorperstoet, Genepoel van Upington en dis presies wat hy en sy broer, Piet doen.

Vleis is die rede hoekom ’n mens met skaap boer. Die broers het grootgeword met karakoel en later Dorpers en is dus kuddeboere wat besluit het om self te teel om hulle kudde se gehalte te verbeter. Daarvoor het die broers so twee jaar gelede Deon Barnard se Dorperstoetery in totaliteit oorge­neem.

Die genetika wat hulle aanbied, stel ander boere in staat dat hul dorpers beter presteer op droë veld toestande en dis meer  winsgewend boer. Hulle leuse is immers “Excellence in genes, breeding and performance”.

Vanuit hierdie gevestigde bloedlyn met bewese erf­dwang bou hulle voort om prestasie te verbeter. Dit word gedoen deur streng seleksie en die selektiewe inkoop van ramme van bloedlyne wat ras stan­daard behou maar fokus om prestasie verder te kan verbeter.

Van die top teelramme wat elkeen in ’n klas van hul eie is wat prestasie en ras standaard betref, soos Nu Look, Rolus, Achillies, Hector, Prophet en Kit Kat word “elite” eienskappe verder vasgeteel wat voortspruit uit “sires” soos Oorlog, Boesman, Rolo, Admiraal en Vink.

Vir die Steenkamps is dit krities om te kan bepaal hoe hulle presteer en of hulle prestasie maternaal of geneties is.

Daarom word volledige re­kords met Herdmaster gehou en die stoetery is ingeskakel by Dorper 21. Die stoetery se Dorper 21-indekse dui op indeksyfers van tot 136, wat duidelik wys dat hulle presies op die regte pad is.

Ook om bloot aan die Dorperskaaptelersgenootskap se rasstandaarde te voldoen is vir die Steenkamps verreweg nie genoeg nie. Hulle het ook hulle eie veld- en voerkraalindeks opgestel om baie seker te maak dat hulle rasstandaarde oortref ten opsigte van tipe, gehardheid en prestasie op droë veld, wat uiteindelik geld in die boer se sak beteken.

Verder word die genetika en die omsit daarvan in prestasie in funksionele toestande soos by die kudde boer ook op hul eie kudde boerdery van 6000 ooie getoets. Veld toestande is die geharde Kalahari sowel as Karoo.

Die resultaat is geharde skape wat enige plek sal presteer. Die boer word versorg deur met vleis te boer. Verbeter die prestasie van jou kudde se vleis produksie deur Steenkamp Dorperstoet Genepoel se genetika aan te koop.

Planne is om ook die bloedlyne verder in die buiteland soos onder andere Australië en ander  bekend te stel.

As jy nie tot 14 Augustus vir hul produksie veiling kan wag nie, kan jy nou al  op die plaas genetika gaan bespreek en uitsoek. Skakel Wilmo Steenkamp by 082-318-7220.

0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0