Categories: NuusPublished On: 3rd May 2018

SA Stamboek ELITE prysuitdelingsdinee

By 9 min read

Vleissentraal SA Stamboek Elite Stoetkudde van die Jaar – Wenners

Die 2018 SA Stamboek ELITE prysuitdelingsdinee wat op 30 April plaasvind het, bied weer geleentheid om erkenning te gee aan uitsonderlike prestasies deur telers. Die geleentheid het sedert 2012 gegroei tot een van die hoogtepunte op die veekalender in Suider-Afrika.

Die ELITE geleenthede is ’n toonbeeld van die Stoetbedryf in Suid-Afrika.

Stamboek en vennote gee erkenning aan telers wat nougeset wetenskaplike norme en praktyke toepas in hulle kuddes en sodoende ’n verskil maak in die winsgewendheid van veeproduksie en gesogte diere beskikbaar stel vir mede-telers, kommersiële produsente. Erkenning word ook gegee aan eienaars van diere, insluitend geselskapdiere of diere wat deel is van so ’n eienaar se passie of liefde. Die uniekheid van die ELITE toekennings is juis daarin geleë dat objektiewe maatstawwe toegepas word vir die identifikasie en uiteindelike aanwys van wenners. Elke teler of ander veeboer wat gebruik maak van Stamboek se dienste en so deel is van die Logix familie staan ’n gelyke kans om as die beste van die bestes uit die stryd te tree.

Vleissentraal/SA Stamboek ELITE Bulgroeitoetsklas

Die opwinding begin reeds vroeg met die Vleissentraal/SA Stamboek ELITE Bulgroeitoetsklas die middag van 30 April by Bloemskou om 14:00 in die Hoofbeesring. Alle vleisbees- en dubbeldoelrasse kwalifiseer om deel te neem. Die vereiste is dat ’n bul aan ’n groeitoets, hetsy sentraal of op ’n plaas, moes deelneem en besonder moes presteer. Slegs een bul word per ras toegelaat (in die geval van Angus, een rooi en een swart bul). Die betrokke telersgenootskappe besluit op die finale kandidaat wat deelneem. Sewentien bulle word in 2018 beoordeel deur ‘n paneel van drie interras-beoordelaars. Die reëls is duidelik uitgestip, naamlik ’n eerste rondte waartydens die beoordelaar-paneel die top vyf bulle uitwys op grond van hulle voorkoms, insluitend funksionele bouvorm en mate waarin elke bul aan standaarde voldoen. Hierdie vyf bulle word erken as die top vyf en kry ’n spesiale toekenning vanaf Vleissentraal. Die paneel van beoordelaars het dan die taak om ’n waardige wenner uit die top vyf aan te dui en, indien meer as een bul so ’n kans behoort te staan, word die uiteindelik wenner aangewys op grond van sy genetiese meriete om winsgewende nageslag te teel. Die beoordelaars-paneel het dus die reg om, op grond van voorkoms, slegs een wenner aan te wys, maar kan ook aandui of enige een van tot drie bulle die kroon kan dra.

Die wenner van die Vleissentraal/SA Stamboek ELITE Bulgroeiklas word bekend gemaak in die ring sodra die beoordeling afgehandel is maar word ook vereer tydens die ELITE-toekennigsgeleentheid.

Veeplaas/SA Stamboek Elite 2018 Platinum Bul-toekennings

Erkenning word verleen aan bulle van uitnemende genetiese meriete wat deelgeneem het aan ’n groeitoets. Die belangrike aspek is egter dat dit ’n bul moet wees met ’n uitsonderlike moeder. Slegs vyf toekennings word per jaar gedoen. Elkeen het uitsonderlike teelwaardes en elkeen se moeder moes ten minste vir twee of meer geleenthede wat die 2018 geleentheid voorafgegaan het, gekwalifiseer het as ELITE-GOUD.

Die toekennings vir 2018 is soos volg:

Ras Eienaar ePos Adres Telefoon Bulnommer
Bonsmara Tristone Business Trust

Dr S J Briedenhann

(Joggie)

jbried@joggie.com.na Posbus 40257

Ausspannplatz

WINDHOEK

NAMIBIA

0264(0)812316169 HART150236
Bonsmara Booger Boerdery Bk

Mnr J C B Schoeman

(Cobus Schoeman)

kotiep@vodamail.co.za

cvanstaden@csarch.co.za

janinevdyk@hotmail.com

Postnet Suite A120

Privaatsak X18

LYNWOOD RIDGE

0040

Kromdraai

STANDERTON

082-373-4653 BDX150007
Bonsmara Ehlerskroon (Edms) Bpk ehlerskroon@absamail.co.za Posbus 252

BEDFORDVIEW

2008

Goedgedacht

DELMAS

082-892-2921 SEP150107
Bonsmara Goudland Bonsmaras

Mnr G J van Zyl

(Gawie)

gawie@goudland.co.za Posbus 1753

PLETTENBERGBAAI

6600

Meertevrede

DEWETSDORP

082-800-0447 GJV150112
Bonsmara Badeveen Trust

H/A Badeveen Stoetery

Mnr D Badenhorst

(Dirk)

dcp@lantic.net Posbus 14

DELAREYVILLE

2770

Damaskus

DELAREYVILLE

082-901-1700 HOT150139

Landbouweekblad/SA Stamboek Elite 2018 Platinum Koei Toekennings

Die ELITE PLATINUM Koei toekennings gee erkenning aan vleisbeeskoeie wat uitstaan in hulle genetiese meriete om winsgewende nageslag te teel. Dit is koeie met bewese rekords maar ook uitsonderlike teelwaardes wat kwalifiseer. Slegs een koei per ras mag ’n toekenning kry.

Die 2018 Landbouweekblad/SA Stamboek ELITE Platinumkoeie is:

RAS EIENAAR Epos Adres Telefoon KOEI
Angus Louwrens PA Pty Ltd

Mr P Louwrens

(Pieter)

palouw@venturenet.co.za PO Box 93

KOKSTAD

4700

073-664-7111 PB 070053
Beefmaster Mnr G A Steenkamp

(Hardus)

hardus@phumba.co.za Posbus 28

STEENBOKPAN

0533

Doornlaagte

STEEKBOKPAN

083-653-5610 HS 080120
Bonsmara Booger Boerdery Bk.

Mnr J C B Schoeman

(Cobus & Werner)

cvanstaden@csarch.co.za

janinevdyk@hotmail.com

Postnet Suite A120

Privaatsak X18

LYNWOOD RIDGE

0040

Kromdraai

STANDERTON

082-373-4653 SYF 060208
Bonsmara Tristone Business Trust

Dr S J Briedenhann

jbried@joggie.com.na Posbus 40257

Ausspannplatz

WINDHOEK

NAMIBIA

264(0)812316169 VBB070302
Charolais Biesiesvlei Boerdery Bk

Mnr C D van der Merwe

(Dewald)

dewald@tacet.co.za Posbus 523

LICHTENBURG

2740

Vlakplaas

LICHTENBURG

079-898-0785 CZ 060038
Drakensberger Infracor Stud Breeders

Mr P F Orsmond

(Derick)

derick@infracor.co.za P O Box 72373

Lynnwoodridge

PRETORIA

0040

083-273-6432 JA 060069
Hereford Douvat Herefords

Mnr G F en Mev S Meyer

meyerg@agnet.co.za Posbus 92

SUNLAND

6115

Brakfontein

PATERSON

083-378-8313 UJ 080003
Nguni Exsteen Nguni & Sanga’s

Mnr J P Eksteen

(Hannes)

exteen@telkomsa.net Posbus 123

PIKETBERG

7320

Melkbosfontein

PIKETBERG

082-946-2157 EX 080218
Santa Gertrudis Mr K E Clubb

(Chris)

christopherclubb@yahoo.co.uk Private Bag 43X

Ridge Way

LUSAKA

ZAMBIA

Lwimba Ranch

ZAMBIA

26 097 752 9252 KEC 050394
Sussex Mr J J F Stephen

(James)

jstephen@vodamail.co.za P O Box 1199

LANSERIA

1748

082-494-0015 GA 070102
Tuli Mr R T Clark

(Russell & Edward)

ed@hbhtuli.co.za P O Box 145

DORDRECHT

5435

Hartebeesthoek

DORDRECHT

087-550-1533 HBH 061027

 Unistel/SA Stamboek Ontwikkelende Stoetteler

Erkenning word verleen aan ’n Stoetteler uit die ontwikkelende sektor wat sy of haar merk maak in die bedryf. Unistel stel die teler in staat om sy of haar kudde sinvol uit te brei deur stoetdiere van uitsonderlike genetiese meriete te bekom. Die 2018 Unistel/SA Stamboek Ontwikkelende Stoetteler is Magagamatala Nguni’s van Mnr en Me Malafo van Lebowakgomo.

Farmer’s Weekly SA Stamboek Mentor Teler van die Jaar

Stoettelers is bekend daarvoor dat hulle graag hulle kennis, vaardighede en ondervinding met ander toetreders deel. Die Farmer’s Weekly SA Stamboek Mentor Teler van die Jaar toekenning vereer die teler wat deur sy of haar optrede bewys lewer van betrokkenheid by die mentorskap van nuwe toetreders tot die Veebedryf in die algemeen maar in besonder tot die stoetbedryf. Die wenner van die 2018 Farmer’s Weekly SA Stamboek Mentor Teler van die Jaar is Justin Stirk, Goodwood Bonsmara, Grahamstown.

SA Stamboek Beste Jaarverslag vir 2017

Elke Telersgenootskap is, ingevolge die Diereverbeteringswet, verplig om jaarliks oor alle aktiwiteite verslag te lewer. Stamboek, as registrerende Owerheid van meer as 60 rasse, sien toe dat die vereistes nagekom word. Erkenning word verleen aan die Telersgenootskap wat nie net aan al die streng vereistes voldoen van so ’n omvattende verslag nie, maar dit op ’n logiese wyse uiteensit en meer aanbied as wat vereis word. Die wenner van die 2018 SA Stamboek Beste Jaarverslag is die Boerboel Telersgenootskap van Suid-Afrika.

Vleissentraal SA Stamboek Elite 2018 Kuddes van die jaar

Vleissentraal en SA Stamboek gee erkenning aan Telers wat hulle staal wys om van alle moontlike hulpbronne gebruik te maak vir die bestuur van hulle kuddes en die teel van top diere. Die belangrikste aspekte wat oorweeg word is die aantekening van eienskappe en ander gegewens en die gebruik van die inligting op wetenskaplike en praktiese maniere. In die geval van produksie-diere word doeltreffendheidsmaatstawwe ook in ag geneem in die finale plasings en aanwysing van die wenner.

Vleisbeeskudde

Tien kuddes word aangewys as finaliste en dra die vaandel van ELITE PLATINUM kudde. Die finale plasing neem, bo en behalwe die ander vereistes, ook genetiese vlak en invloed in die ras in ag.

Die wenner van die Vleissentraal SA Stamboek ELITE Vleisbeeskudde van 2018 is: Goodlands Bonsmaras van Mr JD Stirk, Grahamstown.

Melkbeeskudde

Ses Melkkuddes word aangewys as finaliste en dra die vaandel van ELITE PLATINUM kudde. Die finale plasing neem, bo en behalwe die ander vereistes, ook die genetiese vlak in die ras in ag.

Die wenner van die Vleissentraal SA Stamboek ELITE Melkbeeskudde van 2018 is: Klipmabo Holsteins van Mnr JH Blankenberg, Klipheuwel, Dubanville.

Kleinveekudde

Vyf kleinveekuddes word aangewys as finaliste en dra de vaandel van ELITE PLATINUM kudde. Die finale plasing vind plaas op grond op korrekte aantekening-praktyke en die gebruik van die inligting, insluitend genetiese waardes.

Die wenner van die Vleissentraal SA Stamboek ELITE Kleinveekudde van 2018 is: Elzé Ile de France Stoet van Me Elzette van Rooyen & Me Maria Smit van Clocolan.

Perde-kudde

Drie perde-kuddes word aangewys as finaliste en dra die vaandel van ELITE PLATINUM kudde. Die finale plasing vind plaas op grond op korrekte aantekening-praktyke en die gebruik van inligting.

Die wenner van die Vleissentraal SA Stamboek ELITE Perde-kudde van 2018 is: Magnificent Miniature Creation Miniatuur kudde van Mnr & Mev Chris & Marina van der Merwe van Potchefstroom.

Kuddes van ander Spesies

Kuddes van ander spesies wat van Stamboek se dienste gebruik maak kom ook in aanmerking om aangewys te word as ’n ELITE PLATINUM kudde. Die aantekeningspraktyke vorm die basis van die aanwys van die wenner.

Die wenner van die Vleissentraal SA Stamboek ELITE kudde vir ander spesies van 2018 is: Die Boerboelkudde van Mnr Kenny van der Merwe van De Rust.

Taurus Evolution SA Stamboek: Beste Genetiese Suiwelkudde

Melkbeeskuddes wat deelneem aan Logix Melk en kwalifiseer as ELITE PLATINUM kudde kom in aanmerking vir die Toekenning van Taurus Evolution SA Stamboek Beste Genetiese Suiwelkudde. Die genetiese vlak van die kudde vir die toepaslike ekonomiese seleksie-indeks word gebruik om die wenner te bepaal. Die 2018 Taurus Evolution SA Stamboek Beste Genetiese Suiwelkudde is: Inovula (Edms) Bpk van Dr Kobus Hendriks, Bronkhorstfontein, Heilbron.

SPESIALE TOEKENNINGS

Die President, Uitvoerende Komitee, lede, bestuur en personeel van SA Stamboek vereer graag persone en instansies wat, deur hulle doelstellings en optrede ’n besondere bydrae gemaak het, of steeds maak in die veebedryf, oor die algemeen maar die Stoetbedryf, in besonder.

Oorkonde: Dr Pierre van Rooyen

Die oorkonde word by die 2018 ELITE geleentheid aan Dr Pierre van Rooyen toegeken om erkenning te gee vir sy besondere bydrae en toewyding in die bestuur en uitbou van SA Stamboek se werksaamhede en beeld, trefkrag in die landbou, in besonder die veebedryf en toekomstige welvaart van Suid-Afrika.

Presidentstoekenning: Mnr Salamuddi (Salam) Abram

Die President van die Suid-Afrikaanse Stamboek en Diereverbeteringsvereniging is in die bevoorregte posisie om erkenning te gee aan die persoon wat ons doelstellings ondersteun en so diep spore trap in die wel en weë van die Vereniging, die Stoetbedryf, Veeprodusente en die Suid-Afrikaanse Samelewing. Hierdie SA STAMBOEK PRESIDENTSTOEKENNING eer die ontvanger vir onbaatsugtige toewyding, integriteit en lojaliteit. Eienskappe en dade wat as voorbeeld dien vir ‘n ieder en elk wat deel vorm van die Stoet- en verwante bedrywe.

Bron: SA Stamboek

0
0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0
0