Categories: NewsPublished On: 7th July 2010

SA Braford gee jou meer uitset met minder inset

By 2 min read

EniSA-Braford-gee-jou-meer-uitset-met-minder-inset–/p>

Die ontstaan van die SA Braford as ’n nuwe ras strook met ’n wêreldwye neiging waar die voortreflike eienskap­pe van twee of meer rasse saamgevoeg word om ’n nuwe of sintetiese ras, wat in die meeste omstandighede meer doeltreffend is, te skep.

Die Hereford, wat as basis gebruik is in die ontwikkeling van die SA Braford, is onder meer om die volgende redes gekies:

  • dit is getallegewys een van die grootste vleisbeesrasse in die wêreld, sowel onder ekstensiewe as voerkraaltoestande
  • eienskappe soos vrugbaarheid en vleisgehalte is wêreldwyd sinoniem met die ras

Voeg hierby die uitstaande moedereienskappe van die Brahman en die resultaat is ’n dier met uitsonderlike eienskappe.

In Brasilië met sy 180-miljoen beeste is dit die ras wat die vinnigste groei.

Die SA Braford-telersge­nootskap is op 30 Mei 1997 op Harrismith gestig, maar  voorloperboere het reeds so vroeg as 1975 met ’n goed gestruktureerde teelprogram begin waar geregistreerde Herefords en Brahmane met mekaar gekruis is.  

Die Genootskap stel streng keuringsvereistes, met vrugbaarheid as die vernaamste eienskap vir seleksie. 

In ’n tyd waarin die koste van voer menige beesboer se rug laat knak, is die goeie voeromset (5,41:1) van SA Brafords beslis nie te versmaai nie. Daarby toon prestasietoetsing dat die ras net so goed van die veld af presteer as in voerkrale.

Die SA Braford is veral vir sy vroeg tot medium rypheid bekend.  Anders gestel, verse bereik pubertyd op ’n vroeër ouderdom. Daarby kan jy osse op gras, of indien gevoer, vinniger en met minder graan afrond. 
 
Die SA Braford Telersgenootskap is die sewende lid van die Wêreld-Brafordkonfede­rasie, bestaande uit  Austra­lië, Amerika, Argentinië, Uruguay, Brasilië en Paraguay. Semen is maklik bekombaar uit veral Australië, die land waarin die Braford ongeveer 65 jaar gelede ontstaan het.

Vir meer inligting oor die prestasiebees, praat met Wessel Wessels by 082-902-8646 of  SA Braford kantoor by 051-448-0603.

0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0