Categories: NewsPublished On: 21st September 2011

Regering-bereid-om-Grondwet-te-verander-vir-grond

By 1 min read

Dit het op die eerste parlementêre bespreking van die nuwe Groenskrif op Grondhervorming aan die lig gekom dat die regering bereid is om die Grondwet te verander om voorsiening te maak vir die herverdeling van grond.  Mnr Gugile Nkwinti, minister van landelike ontwikkeling en grondhervorming het bevestig dat die regering bereid is om die Grondwet te wysig as dit in die pad van die regering se doelwitte met grondhervorming staan.

Die saak is op die parlementêre portefeuljekomitee oor landelike ontwikkeling en grondhervorming bespreek.

Mnr Nkwinti het spesifiek verwys na kommer oor die grondwetlikheid van die voorgestelde grondwaardeerder-generaal en die grondbestuurkommissie, wat sal moet toesien dat grond in samehang met regeringsbeleid aangewend word.

Hy het egter nie na die grondwetlike bepalings oor eiendomsreg verwys nie.

Restitusieproses kan weer begin

Die minister het aangekondig dat die departement reeds aan die kabinet voorgestel het dat aansoeke om die herstel van grondregte heropen word. Die kabinet het nog nie oor die versoek besluit nie.

Hy het gesê die klem moet nou verskuif van “versoening” na “gelykberegting”. En gewaarsku dat daar ’n tydbom aan die tik is as gelykberegting nie plaasvind nie.

Verteenwoordigers van die Demokratiese Alliansie het benadruk dat die regering die rol van kolonialisme en apartheid oorspeel, terwyl die wanbestuur en korrupsie van die ANC ’n groot bydrae tot die mislukking van beleid lewer.

Me Lindiwe Mazibuko het ook gesê beleid moet aan die eise van die Grondwet voldoen; nie die Grondwet aan die eise van beleid nie.

Die departement kan steeds nie vorendag kom met ‘n behoorlike kosteberekening van die grondprogram of ware syfers oor grondbesit nie.

0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0