Categories: NewsPublished On: 26th September 2011

Psalm 15 ‘n Psalm van Dawid

By 1 min read
HERE, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg?
 
Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek; 
 
wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie;
 
in wie se oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die HERE vrees; al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie;
 
wat sy geld nie gee op woeker en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie.

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment