Categories: NewsPublished On: 1st November 2011

Probleme-met-waterbestuur-duur-voort

By 2 min read
Die Departement van Waterwese en Agri SA gesels eers volgende jaar weer oor probleme met die omskakeling van staatswaterskemas na watergebruikersverenigings.
 
Agri SA berig in sy nuusbrief dat sommige watergebruikers reeds meer as twaalf jaar sukkel om goedkeuring vir hulle besigheidsplanne by die Departement  te bekom.
 
Blykbaar word die vereistes waaraan die besigheidsplanne moet voldoen van tyd tot tyd aangepas soos wat ministers mekaar opvolg. Dit is veral die vereiste van verteenwoordigendheid wat nie altyd prakties uitvoerbaar is nie. 
 
Die Departement het onderneem om die aangeleentheid met die Minister op te neem.
 
Tans is 59 staatswaterskemas reeds na watergebruikersverenigings omgeskakel, terwyl 129 nog uitstaande is. Dertien skemas is in proses van oordrag en 32 nuwe watergebruikersverenigings is gestig.
 
Agri SA het gesê hulle het ‘n prioriteitslys vir die omskakelings van die Departement ontvang.
 
Beter kommunikasie tussen die Departement se nasionalekantoor en hulle streekskantore, is ook as knelpunt geïdentifiseer. 
 
Die Departement het Agri SA ingelig dat die oorspronklike plan om 19 opvanggebiedbestuurstrukture (CMA’s) te vestig na 9 afgeskaal is.  Twee is reeds in plek, naamlik die Inkomati CMA in die Onderberg-gebied en die Breede-Overberg CMA in die Wes-Kaap.
 
Die Departement het ingestem vir ‘n opvolgvergadering vroeg volgende jaar waartydens vordering met die omskakelings, bespreek sal word. Verteenwoordigers van die Departement se streekkantore sal ook dan teenwoordig wees.
 
Departement van Waterwese se jaarverslag
 
Die Departement Waterwese het op 12 Oktober 2011 hulle jaarverslag en finansiële-state aan die Portefeuljekomitee Waterwese en Omgewingsake voorgehou. 
 
Die Waarnemende Direkteur-generaal, mnr Trevor Balzer het in sy voorlegging laat blyk dat daar ‘n groot agterstand met die goedkeuring van waterlisensies vir mynaktiwiteite bestaan. 
 
Die Departement is gekritiseer vir die toenemende gebruik van konsultante en die hoë verwisseling van personeel.  
 
Die Departement het ‘n gekwalifiseerde ouditverslag ontvang.
0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0