Categories: NewsPublished On: 9th July 2010

Pinzgauers groei deur samewerking

By 3 min read

Die Pinzgauer is ’n pragtige bees, met goeie vleiseienskappe en uitstekende speenkalfproduksie.

Dit kán verklaar waarom die ras oor die laaste klompie jare so ’n geweldige opgang in die stoetteelbedryf gemaak het. Maar dit vertel nie die volle verhaal nie.

Die verskil lê by die mense wat met Pinzgauers boer.

Hoeveel rasgenootskappe kan daarmee spog dat die telers gereeld om ’n ronde tafel gaan sit en vir mekaar vra: “Wat kan ons doen tot die grootste voordeel van ons ras?”

Die vrug wat hierdie bespre­king opgelewer het, is duidelik te sien in die dinamiese groei van die Pinzgauerras in Suid-Afrika.

Van 2006 tot 2007 het die aantal stoet­diere met 40% toegeneem en die jaar is afgesluit met 24 stoettelers teenoor 2002 se 7 telers.

Draaipunt

Lede van die telersgenootskap stem saam dat die draaipunt gekom het toe Paul Bester, die kuddebe­stuurder van ZZ2, twee jaar gelede besluit het om hulle Pinzgauer-kudde oop te gooi en goeie genetiese materiaal beskikbaar te stel.

Jong telers het die geleentheid aangegryp en met die gebruik van tegnologie en sakevernuf nuwe momentum aan die Pinzgauer-genootskap gegee.

Van die telers wat al jare met Pinzgauers doenig is, praat met groot lof van die “jong bloed” wat nou ingekom het.

Dit is nogal veelseggend dat die Pinzgauer, wat sy wortels tot in die 1600’s kan terug­voer en deur Paul Bester beskryf word as “die oudste suiwer ras in die wêreld”, soveel aanklank by jong boere vind.

Nico Steyn van Guldenvrug-stoet, oos van Pretoria, sê reguit: “Ek het uit die sakewêreld oorgeskakel na beesboer­dery. Ek het klinies na die saak gaan kyk en van my hoof seleksiekriteria het gegaan rondom die finansiële lewensvatbaarheid van die ras, die beskikbaar­heid van top genetika, bekostigbaarheid, finansiële opbrengs en ’n beesras wat gevestig en aangepas is in Suid-Afrika.

“Ek het verskeie rasse ondersoek en oorweeg en by die Pinzgauer het ek al die nodige antwoorde gekry wat aan my seleksiekriteria voldoen.

“Wat vir my opmerklik was, was die groeipotensiaal van die ras. Die feit dat daar in daardie stadium net ’n handvol telers was, het ek as ’n groeigeleentheid gesien.

“Hier was ’n goed aangepaste ras met top beskikbare genetika, sekerlik die beste van sy soort  in die wêreld, op ’n sinvolle ekonomiese platform. Ek is ingelaat in die ‘ou manne’ se teelkuddes en kan my hande op die beste Pinzgauer-genetika lê wat oor die laaste 100 jaar se stoetteling uit Namibië en Suid-Afrika opgebou is.”

Beste genetika

Hy het ook gou betrokke geraak by die maatskappy, G4 Genetika, wat binne die Genootskap daarin slaag om die beste genetika te vind en beskikbaar te stel.

G4 verskaf embrios van die beste elite-Pinzgauerkoeie, bevrug met saad van net die beste Pinzgauerbulle.

Semen van bulle, soos die staatmakervaar, Big Brother, is ook beskikbaar.

Bou kudde met embrios

G4 het dit reeds vir nuwe te­lers moontlik gemaak om  kuddes uit uitsluitlik embrio-kalwers op die been te bring. Dit stel dié telers in staat om binne een geslag ’n kernteelkudde te vestig wat uit die beste beskikbare genetika bestaan.

Voeromset

’n Man wat nou al lank verlief is op Pinzgauers en naas ZZ2 die oudste kudde in die land het, is Giepie Rossouw van Bothaville. Rossgevonden Pinzgauers het in 1990 ontstaan toe Giepie ’n bees gesoek het met uitstekende voeromset en aanpasbaarheid. Die Pinzgauer het aan al sy ver­eistes voldoen.

 

0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0