Categories: NewsPublished On: 14th February 2011

Pasop vir monde vol kougoed

By 1 min read

As mens aan die inheemse plant kougoed (Sceletium tortuosum) wil kou om te kalmeer moet matigheid voor oë gehou word waarsku dr Carine Smith van die Universiteit van Stellenbosch.

Haar onlangse navorsing het bevind dat ‘n te hoë inname van die plant tot maagwerking en die onderdrukking van die immuunstelsel kan lei.
 
Kougoed, ook bekend as kanna, is ‘n sapryke rankplant wat in kwartsagtige gronde voorkom. Volgens oorlewering het die Khoi-mense die plant gekou en gerook of dit laat gis en as verdowingsmiddel gebruik om angstigheid te verlig. Dit help ook vir tandpyn.
 
“Soos met enige ander produk met genesende eienskappe is dit is belangrik om op ‘n wetenskaplike manier aan te dui dat die produk werk en dat dit nie bloot ‘n troosmiddel is nie” sê dr Smith. 
 
Uit haar studie blyk dit dat kougoed heelwat skadelike eienskappe ook het. Toe sy rotte met hoër dosisse kougoed gevoer het, het hulle tekens van ontsteking, maagwerking en irritasie van die voedingskanaal getoon.
 
Sy sê dat daar as’t ware ‘n fyn lyn tussen die terapeutiese eienskappe en die skadelike gevolge van kougoed is. Sy waarsku dat ‘n mens eers seker moet maak van ‘n produk se eienskappe en dit nie sommer goedsmoeds vir ‘n lang tydperk moet gebruik nie.

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment