Categories: NewsPublished On: 26th August 2011

Oesskattingskomitee-maak-sy-jongste-syfers-bekend

By 3 min read
Die Oesskattingskomitee het sy sewende produksieskatting vir somergewasse en sy eerste vir wintergewasse op 25 Augustus bekend gemaak. Die vooruitsigte vir al die belangrike kommersiële gewasse sien as volg daaruit:
 
Mielies
Nat lande in sekere gebiede van die land het die stroop van mielies bemoeilik en gelei tot ‘n verlies aan opbrengs. Dit is die hoofrede vir die Oesskattingskomitee se afwaartse aanpassing van 1,61% vir vanjaar se oes. 
 
Die algehele mielie-oes word op op 10,679 miljoen ton geskat. Die skatting van die oppervlakte onder mielies is 2,372 miljoen hektaar en die verwagte opbrengs beloop 4,5 t/ha. 
 
1,418 miljoen hektaar is met witmielies beplant terwyl geelmielies uit 954 000 hektaar bestaan.
 
Die produksieskatting van witmielies is 6,20 miljoen ton wat 101 650 ton minder is as die 6,302 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van witmielies is 4,37 t/ha. 
 
In die geval van geelmielies is die produksieskatting 4,48 miljoen ton wat 73 350 ton minder is as die 4,553 miljoen ton van die vorige skatting. Die verwagte opbrengs van geelmielies is 4,70 t/ha. 
 
Die oppervlakte beplant met mielies in die nie-kommersiële sektor word op 486 760 hektaar geskat, wat ‘n afname van 6,6 % verteenwoordig in vergelyking met die 520 940 hektaar van die vorige seisoen. Die verwagte mielie-oes van dié sektor is 564 335 ton, wat 6,8 % laer is as die 605 864 ton van die vorige seisoen. 
 
Sonneblom
Die produksieskatting vir sonneblomsaad is opwaarts aangepas met 4,84% na 861 770 ton. Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 642 700 hektaar en die verwagte opbrengs is 1,34 t/ha. 
 
Sojabone
Die produksieskatting van sojabone is onveranderd gelaat op 708 750 ton. Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 418 000 hektaar terwyl die verwagte opbrengs 1,70 t/ha is. 
 
Grondbone
Die verwagte grondbone-oes het afgeneem met 9 275 ton na 69 420 ton. Vir grondbone is die oppervlakteskatting 55 150 hektaar en die verwagte opbrengs 1,26 t/ha. 
 
Sorghum
Die produksieskatting van sorghum is 159 700 ton wat 13 550 ton minder is as die 173 250 ton van die vorige skatting. Die oppervlakteskatting vir sorghum is 69 200 hektaar en die verwagte opbrengs is 2,31 t/ha. 
 
Droëbone
Vir droëbone is die produksieskatting ook verlaag met 1 250 ton na 44 000 ton. Die geskatte oppervlakte beplant is 41 900 hektaar en die verwagte opbrengs is 1,05 t/ha. 
 
Koring
Die verwagte produksie vir koring is 1,862 miljoen ton, 30,20% meer as die vorige seisoen se oes van 1,430 miljoen ton terwyl die verwagte opbrengs 3,07 t/ha is. Die verwagte produksie in die Wes-Kaap is 662 500 ton, in die Vrystaat 587 500 ton en in die Noord-Kaap 273 000 ton. 
 
Die oppervlakteskatting vir koring is hersien na 606 700 hektaar wat 4 700 hektaar meer is as die 602 000 hektaar van die vorige skatting. Die beraamde oppervlakte geplant in die Wes-Kaap is 265 000 hektaar, in die Vrystaat is 235 000 hektaar en in die Noord-Kaap is 42 000 hektaar. 
 
Volgens produsente is die toename in aanplantings van koring hoofsaaklik toe te skryf aan beter pryse. 
 
Moutgars
Die produksieskatting vir moutgars is 248 290 ton. Die oppervlakte beplant is beraam op 80 800 hektaar terwyl die verwagte opbrengs 3,07 t/ha beloop. 
 
Kanola
Die verwagte kanola-oes is 57 340 ton wat 20 440 ton meer is as die vorige seisoen se oes van 36 900 ton – die hoogste oes ooit geproduseer in Suid-Afrika. Die oppervlakteskatting vir kanola is 43 510 hektaar met ʼn verwagte opbrengs van 1,32 t/ha. 

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment