Categories: NewsPublished On: 3rd June 2011

Melkpryse deur kopers verhoog

By 3 min read

Die Melkprodusente-organisasie sê hy ontvang ‘n toenemende aantal berigte oor die verhoging van produsentepryse deur melkkopers regoor die land, in sommige gevalle met soveel as 20 sent per liter. Volgens die MPO se weeklikse nuusbrief het internasionale produsentepryse oor die afgelope drie maande aansienlik gestyg en invoerpariteit is R4,00 en meer vir die meeste produkte.

Mnr Bertus de Jongh, hoofuitvoerende beampte van die MPO, het gesê hy is bekommerd oor die impak van die laat verhogings in produsentepryse op die lentevoorraad. Hy het verantwoordelike melkkopers met ‘n langtermynvisie, wat produsentepryse reeds verhoog het om voldoende melkproduksie oor die volgende 18 maande te verseker, geloof. Mnr De Jongh het die rolspelers in die bedryf versoek om verantwoordelik op te tree in die belang van die langtermyn volhoubaarheid van die suiwelbedryf.

Die MPO het met verteenwoordigers van die Departement van Handel en Nywerheid (dti) vergader om die Koöperasiewet en die Wysigingswetsontwerp te bespreek. Die moontlikheid van belastingaansporings vir koöperasielede, asook die gebruik van koöperasies as ‘n middel om finansiering vir bemagtigingsprojekte te verkry, is ook bespreek. Mnr De Jongh het gesê boerekoöperasies kan ‘n baie belangrike rol speel in die aanspreek van die bestaande wanbalanse in die suiwelwaardeketting en dit is daarom krities dat die regering ingelig is oor die spesifieke behoeftes van melkprodusente in hierdie verband.

Ondertussen het die eerste vergadering van die  nuutgestigde Country Lane Suiwel Koöperasie te Clocolan in die Oos-Vrystaat plaasgevind. Die vergadering is deur dr Nico Schutte van die MPO se Cendel bygewoon. Meer as vyftig kommersiële- en beginner-kleinboere is ingelig oor die struktuur van die koöperasie asook die lidmaatskapvereistes vir voornemende lede. Die hoofoogmerk van die koöperasie is om die bemarking van melk te egaliseer ten einde lae produsentepryse tydens surplustye te voorkom. Om hierdie  mededingende voordeel te verwesenlik, onderneem  Country Lane Suiwel Koöperasie om melk van hoogstaande gehalte te lewer.   Die formele loodsing van Country Lane Suiwel Koöperasie word vir 22 Junie beplan.  

Koos Pienaar herverkies as vise-voorsitter van ESADA

Mnr Koos Pienaar, die MPO se voorsitter in die Vrystaat is eenparig herverkies as vise-voorsitter van die Oostelike en Suidelike Afrika Suiwelvereniging (ESADA). Die sewende ESADA Suiwelkonferensie het verlede week in Dar-es-Salaam, Tanzanië, plaasgevind.

Mnr Pienaar het ‘n geleentheid vir die Suid-Afrikaanse Jersey Telersvereniging om hulle ras by die Konferensie bekend te stel, bewerkstellig. Mnr Pienaar sê dat die Konferensie insiggewend en leersaam was en dat dit duidelik is dat die suiwelsektor in die streek teen ‘n snelle pas ontwikkel en regeringsondersteuning deur regstreekse betrokkenheid en beskerming geniet. Die verhoging van melkproduksie, die gehalte en veiligheid van die produk, beskikbaarheid van inligting, toepaslike opleiding, die produksie en verskaffing van voer en die teel van beeste wat aanpasbaar is by omstandighede in Afrika is ‘n hoë prioriteit vir alle rolspelers in die sektor. Vanweë die aard van die suiwelbedryf in die streek was die klem op die oprigting van kleinskaal verwerkingsgeriewe waarin Indië ‘n leidende rol speel.

Konsepregulasies vir suiwelprodukte gepubliseer

Die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye (DAFF) het op 20 Mei gewysigde konsepregulasies vir suiwelprodukte gepubliseer, vir kommentaar deur belanghebbendes teen 30 Julie. Die regulasies behels standaarde vir die samestelling, verpakking en etikettering van suiwelprodukte, en is breedvoerig hersien en opgedateer in lyn met die veranderinge en verwikkelinge in die suiwelbedryf oor die afgelope jare. Een van die mees verreikende verskille tussen die nuwe konsepregulasies en die huidige regulasies, is dat die gasvryheidsektor nie van enige van die vereistes vrygestel is nie. 

0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0