Categories: NewsPublished On: 31st August 2011

Meester-Suiwelboer-in-die-Noordstreek-aangewys

By 3 min read

Mnr Leon Thom jr, Jerseyboer van die plaas Malati naby Gravelotte in Limpopo is bekroon as Meester Suiwelboer Noord. Die MPO sê in sy weeklikse nuusbrief dat  mnr Hannes Lombard, Holsteinboer van die plaas Westend naby Morgenzon die tweede plek verower het en in die derde plek was dr Vos Grey en sy seun Jan, Holsteinboere van die plaas Brakfontein naby Davel.

Mnr Hannes Neethling, voorsitter Meester Suiwelboer Noord (MSB Noord) het sy waardering uitgespreek vir die uitstaande gehalte van finaliste in die kompetisie en die hoop uitgespreek dat deelname aan melkaantekening sal groei en dat die MSB Noord se kompetisie verdere positiewe interaksie tussen die verskillende rolspelers in die primêre suiwelbedryf sal bevorder. Die MPO het die pryswenners en alle finaliste in die kompetisie met die prestasie geluk gewens.

MPO besoek produsente in Noordwes

Die MPO het verlede week besoek afgelê by produsente in die Noordwesstreek wat nog nie die nuwe ledevorms, wat melkkopers toestemming gee om die beplande verhoogde MPO-ledefooi af te trek en aan die MPO oor te betaal, ingedien het nie. Mnr Philip Swart, bestuurder lededienste, sê hy was aangenaam verras met die positiewe gesindheid van melkprodusente teenoor die MPO. 

Sommige produsente, veral dié wat melk met ʼn lae vastestof inhoud lewer, ontvang steeds lae melkpryse, wat hulle – gekoppel met verhoogde insetkoste – onder aansienlike finansiële druk plaas. Die premie wat gekoppel word aan melk met ‘n hoër vastestof inhoud dra daartoe by dat die produsente wat sulke melk lewer tans kan oorleef, maar hulle het ook dringende opwaartse melkprysaanpassings nodig. 

‘n Aantal produsente sal graag hulle melkboerderybesighede wil uitbrei, maar die nodige finansiering daarvoor ontbreek. In hierdie gevalle is die huur van koeie ‘n moontlike oplossing. Produsente wat belangstel daarin om koeie te huur of verhuur word versoek om Philip te kontak by 012-843-5600 of 082-462-1712 of ‘n e-pos te stuur aan philip@mpo.co.za. Die MPO tree graag in hierdie verband as bemiddelaar tussen partye op.

 Produsentegroep in Heidelberg gestig

Melkprodusente van die Heidelberg-omgewing in die Wes-Kaap het na ‘n strategiese beplanningsessie ‘n produsentegroep bestaande uit 60 lede gestig. Mnr Arno Steenkamp is tot voorsitter van die groep verkies. Mnr Johan du Toit, voorsitter van die Overberg Suiwelaksiegroep (OSAG), en mnr Martin Steyn, onder-voorsitter van SAMELKO, het produsente tydens die beplanningsessie toegespreek, terwyl mnr Bertus de Jongh, MPO HUB, as fasiliteerder opgetree het. ‘n Komitee bestaande uit ses lede is aangewys om, onder andere, die opsie vir verdere verwerking en verspreiding van produkte te ondersoek en die proses te dryf.

Namibia Dairies het dringend melk nodig

Die MPO is deur mnr Christoph Scholz, aankoopbestuurder van Namibia Dairies, gekontak met ‘n versoek om hulp met die verkryging van 30 000 liter gepasteuriseerede melk per week, insluitende melk met ‘n hoë bottervetinhoud, van Suid-Afrikaanse produsente. Produsente wat in hierdie geleentheid sou belangstel, kan mnr Scholtz skakel by +264-81-304-0234 of ‘n e-pos stuur na christoph.scholz@olfitra.com.na.

MPO Noord se jaarvergadering

Die MPO Noord se algemene jaarvergadering (AJV), kongres en Meestersuiwelboer Noord toekenningsfunksie en dinee is verlede week by Isiphiwo Konferensiesentrum in Pretoria gehou. Die geleentheid is goed bygewoon en daar was ‘n rekordgetal van 160 produsente en ander rolspelers in die streek se suiwelbedryf.

Mnr Dèan Kleynhans, MPO nasionale voorsitter het kongresbywoners ingelig aangaande die uitdagings waardeur melkprodusente tans in die gesig gestaar word en het ‘n aantal opsies voorgestel om die volhoubaarheid van die primêre suiwelbedryf in die toekoms te verseker. Prof Andrè Jooste het ‘n voorlegging ten opsigte van die stand van en uitdagings vir voedselsekuriteit in Suid-Afrika gemaak.

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment