Categories: NewsPublished On: 6th May 2011

Landbounavorsing moet verbeter

By 2 min read

Nog stories
LNR
Die LNR bestuur finansies beter

Landbounavorsing in Suid-Afrika het regtig baie agteruit gegaan, sê prof Herman van Schalkwyk, rektor van die Potchefstroom-kampus van die Noordwes Universiteit en ‘n vooraanstaande landbou-ekonoom. Hy het in ‘n gesprek met Pieter Möller op die OFM-radiostasie, gesê dat die Landbounavorsingsraad ‘n klop kapasiteit verloor het as gevolg van onderbefondsing. 
 
“By die universiteite sien ons dat daar ‘n baie groot behoefte aan landbounavorsing is, veral vir ons kommersiële boerdery-organisasies, wat ons nader om navorsing te doen. Maar navorsing geskied tans nie op ‘n behoorlik gekoördineerde wyse nie. Daar moet beter samewerking wees om beter kapasiteit  te vestig.”
 
Hy het ook die vinger gewys na die staatstenderprosedure wat van so ‘n aard is dat elke nuwe tender aan ‘n ander instansie toegeken word. Dit het tot gevolg dat daar nie genoegsame kapasiteit by die beskikbare instansies gevestig kan word nie.
 
Hy sê: “Ons moet onsself die vraag afvra of ons die luukse in Suid-Afrika kan bekostig waar almal alles probeer doen. ”
 
Prof Van Schalkwyk  het waternavorsing as voorbeeld gebruik.  Hy sê  water, veral in die Noordwes-provinsie, is in ‘n groot krisis as gevolg van die mynbou-bedrywighede. Watertafels is aan die daal en  swak gehalte water word uiteindelik vir besproeiing gebruik. “Ons is al amper te laat wat dit aanbetref. Dit is navorsing wat moet gebeur. Dit is navorsing wat befonds moet word, anders stuur ons op ‘n ramp af”, het hy gesê.
 
Navorsing bevoordeel kommersiële bedrywighede en dit bring ook vir die verbruikers voordele. Daarom moet belastinggeld daarvoor gebruik word. 
 
“Wanneer jy navorsing doen verhoog dit jou produktiwiteit wat beteken dat meer voedsel op die tafel gesit kan word.  Wanneer die aanbod van voedsel verhoog, daal die prys en so word die verbruiker ook bevoordeel”. 
 
“Die regering het ‘n rol om te speel maar so ook georganiseerde landbou en die agri-besighede, want almal trek voordeel uit landbounavorsing”, het prof Van Schalkwyk gesê .
0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0