Categories: NewsPublished On: 22nd March 2011

Koringhandleiding-op-pad

By 2 min read
Die LNR-Kleingraaninstituut se 2011-produksiehandleidings gaan binnekort beskikbaar wees. Dit volg kort op die hakke van die nuus dat die Instituut nie minder nie as ses nuwe koring-kultivars bekend gestel het.
 
Die Kleingraaninstituut publiseer jaarliks ‘n kompakte handleiding wat die jongste inligting en resultate ten opsigte van kultivarprestasie, onkruid-, siekte- en insekbeheer, asook ander algemene bestuurspraktyke met betrekking tot suksesvolle kleingraanverbouing bevat. Hierdie handleidings stel baie nuttige en duidelike riglyne waarbinne aanbevelings en produksiebesluite behoort gemaak te word. 
 
Die inligting word saamgestel deur ‘n komitee bestaande uit kundiges van Kleingraaninstituut, die Universiteite van die Vrystaat en Stellenbosch, SANSOR, SAB Maltings (Pty) Ltd, die onderskeie departemente van Landbou, saadmaatskappye en ander belangrike rolspelers.
 
Elri Burger, skakelbeampte van die Kleingraaninstituut sê aangesien die koringplant so ‘n besonderse aanpassing toon en omdat Suid-Afrika so ‘n wye verskeidenheid van omgewings en dus verbouingstoestande het, plant die Produksiepraktyke-span by Kleingraaninstituut verskeie kultivarevaluasieproewe regoor Suid-Afrika. Nuwe sowel as bestaande kultivars van alle saadmaatskappye word in hierdie proewe onder dieselfde toestande geplant.  Op so ‘n manier kan die kultivars se opbrengspotensiaal, kwaliteit en ander eienskappe dan met mekaar vergelyk word en kan aanbevelings aan produsente gemaak word ten opsigte van watter kultivars die beste in ‘n bepaalde situasie sal presteer.
 
Benewens kultivarkeuse, word onderwerpe soos algemene koringbestuur, wisselbouriglyne, grondbewerking, plantvoeding en grondsuurheid, asook onkruid-, plaag- en siektebeheer, daarin  volledig hanteer. 
 
Twee afsonderlike handleidings is in Afrikaans en Engels beskikbaar vir die Somer- en Winterreënvalgebiede onderskeidelik. Danksy finansiële ondersteuning van die Wintergraantrust kan die Produksiehandleidings gratis aan kleingraanprodusente verskaf word.
 
Die handleidings is op papier of elektronies beskikbaar by Elri Burger (058-307-3507) of Eveline Mofokeng (058-307-3400). Die handleidings sal ook tydens die Nampo Oesdag van 17 – 20 Mei by Kleingraaninstituut se stalletjie in die Landbank-saal beskikbaar wees.

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment