Categories: NewsPublished On: 9th July 2010

Kies die regte spilpunt 1: Put waarde uit water met Valley

By 3 min read

Water is ’n waardevolle gawe wat wys aangewend moet word om winsgewende produksie te verseker.

Verkeerde besluite en toerusting kan die boer benadeel en daarom is dit belangrik om mooi te kyk wat die mark bied voordat jy op toerusting besluit.

Valley gee jou sommer van die wegspring af ’n voor­sprong, want Valley se mense is nie spilpuntsmouse wie se diens daartoe beperk is om bloot ’n spilpunt op jou grond aanmekaar te kom bout en ’n rekening in jou hand te stop nie.

Nee, al Valley se mense is deeglik opgeleide kundiges wat alle faktore in ag neem en die boer stap vir stap met kundige diens bystaan om water in wins te omskep.

Valley se mense help jou met ’n aanloopstudie om die lewensvatbaarheid van jou land vir besproeiing te bepaal, met inagname van moontlike probleme soos erosie, versuiping, brakgrond, hellings en moontlike maatreëls om probleme te oorkom.

Voorts help Valley jou om te bepaal of jou waterbron voldoende is, of water opgegaar of regstreeks uit die bron gebruik kan word, die verwagte energieverbruik en die vereiste toedieningsvermoë met inagname van moontlike kragonderbre­kings en kabeldiefstal wat in kritieke gewasstadia groot skade kan veroorsaak.

Valley help die boer ook bepaal of ’n spilpunt voldoende is vir die streek se gewasse en maak aanbeve­lings oor die benutting van goedkoper elektrisiteit buite piekverbruiktye.

Met hierdie studie kan die boer besluit of ’n spilpunt werklik ’n lewensvatbare opsie in sy omstandighede is, hy kan vooraf bepaal presies wat die hele stelsel hom gaan kos en hy kan ’n ingeligte voorspelling maak van die bykomende inkomste wat die stelsel vir hom kan verdien.

Daarna ontwerp Valley se kundiges vir die boer die regte stelsel wat teen die laagste moontlike kragkoste kan werk.

Wees maar versigtig vir smouse: dunner pype mag goedkoper wees, maar ’n groter drukverlies hê wat pompkoste opjaag, goedkoper pompe mag meer elektrisiteit verbruik sodat jy alles wat jy met die aankoop bespaar elke jaar dubbel en dwars aan elektrisiteit (en herstel en onderhoud) betaal.

Moenie dobbel nie en waak daarteen om jou bankrot te spaar. ’n Valley-agent, Carel Groenewalt van Croc Valley Besproeiingsdienste, sê:

“As jy ’n minderwaardige stelsel kies om geld te bespaar en net 1 ton koring per hektaar minder as die optimum produseer omdat jou stelsel nie die mas opkom nie, beteken dit ’n verlies van 40 ton per jaar. Gereken teen ’n koringprys van R4 000 per ton beteken dit dat jy elke jaar R160 000 verloor vir die R20 000 of R30 000 wat jy een keer bespaar het deur ’n minderwaardige stelsel te kies.” Dit is nie eintlik goeie oordeel nie.

Valley is nie noodwendig die goedkoopste stelsel nie, maar as wêreldmarkleier is dit die spilpunt aan die voorpunt van die tegnologie. Valley se langer lewe, groter doeltreffendheid, beter doelgeskiktheid en kundige, toegewyde diens beteken dat die boer nie sy geld bloot in ’n stuk toerusing belê nie, maar in ’n boerderypraktyk wat hom werklik meer geld in die sak besorg.

Dit is geen wonder dat die eienaars van gewone spilpunte algaande hulle spilpunte met Valley-aandryfmotors, Valley-ratkaste en ander Valley-onderdele opgradeer wanneer hulle genoeg van sukkel gehad het nie.

Valley is immers die erkende en bewese eindpunt en toppunt van die strewe na doeltreffende besproeiingsboerdery.

Jy kan ook vir wins boer met Valley. As jy in die Krokodilriviervallei boer, skakel Carel Groenewald van Croc
Valley Besproeiing
by 014-785-0648, of as jy elders in die land boer, skakel Valley se hoofkantoor op Nigel by 011-814-7007 om te hoor wie jou Valley-vennoot in jou omgewing is.

In die Junie-uitgawe van ProAgri word gekyk na ontwerpbesonderhede waarop die verstandige boer let wanneer hy ’n spilpunt wil aanskaf.
 

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment