Categories: NewsPublished On: 18th August 2011

Groot-gesukkel-met-mieliestopery-in-sekere-areas

By 1 min read

‘n Opname wat deur Graan SA gereël is, toon dat sowat 16 % van die mielies in sekere probleemareas in die noordwestelike streek nog nie gestroop is nie as gevolg van nat toestande.

Mnr Jannie de Villiers, die uitvoerende hoofbestuurder van Graan SA sê: “Weens die ongewone nat toestande wat tot dusver ondervind is, vorder die mieliestroopproses in sekere probleemareas stadiger as gewoonlik.”

Graan SA het hierdie probleemareas geïdentifiseer en besluit om SIQ, die maatskappy wat die normale oesskatting vir die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye doen, te versoek om die area wat tans nog nie gestroop is nie, te bepaal. SIQ het die presiese metode gevolg waarmee die oesskattings maandeliks gedoen word. Hierdie oefening is van 14 tot 16 Augustus 2011 uitgevoer.

Die resultate dui daarop dat 16,3% van die totale oppervlakte in die probleemareas van die Noordwes Vrystaat en dele van die Noordwes Provinsie nog nie gestroop was nie. Die totale oppervlak van hierdie probleemareas is 1 137 600 hektaar. Van die ongestroopte areas het sowat 60% in die watertafelgronde van die Noordwes Vrystaat geval.

Tydens die opname was daar baie tekens van stropers wat vasgeval het, versuiplande wat ʼn baie lae opbrengspotensiaal toon en ook heelwat tekens van die oesproses wat met handearbeid gedoen was.

Mnr De Villiers noem verder dat die Nasionale Oesskattingskomitee en ander rolspelers in die bedryf in die aanloop tot die vlugopname geken is en dat die uitsluitlike doel van die opname was om die totale bedryf van meer inligting oor die huidige mielie-oes te voorsien.  Die koste verbonde aan hierdie oefening is deur Graan SA gedra en die resultate van die opname sal ook met die Oesskattingskomitee gedeel word.  Die prosedures en bekendmaking van die inligting is op dieselfde vertroulike wyse as die normale oesskattings hanteer.

0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0