Categories: NewsPublished On: 12th May 2011

Graan SA trek stad toe

By 2 min read
Die hoofbestuur van Graan SA het na intense debatvoering eenparig besluit om ʼn groot deel van die personeelkorps van Bothaville na Pretoria te verskuif. Die organisasie sê in ‘n verklaring die besluit het ʼn proses afgeskop waar daar nou volgens die arbeidswet met personeel gekonsulteer moet word.
 
Mnr Jannie de Villiers, uitvoerende hoofbestuurder van Graan SA sê: “Om die erns van die Hoofbestuur te wys, is ʼn tweede eenparige besluit geneem om ʼn kantoorblok reg langs die Graangebou in Pretoria te koop. Die grootste deel daarvan sal vir eie gebruik wees, maar ʼn deel sal uitverhuur word – verkieslik aan ander lede van die graanfamilie.”  
 
Die skuif is deel van ‘n aantal strategiese besluite wat volgens mnr De Villiers as “histories en betekenisvol vir die toekoms van graanprodusente en voedselsekuriteit in Suid-Afrika geag word.” Hy sê die leiers van Graan SA moes deur ‘n oefening gaan om die feite wat hulle in die gesig staar te identifiseer, sodat dit hanteer kan word. Die feite is volgens hom die volgende:
  • Winsgewendheid in graanproduksie is nie op die vlakke wat belegging, uitbreiding en werkskepping bevorder nie.
  • Die gebrek aan eenheid in die landbou na 17 jaar van demokrasie benadeel landbou se beeld en beleidsomgewing.
  • Die invloed van die georganiseerde landbou op die beleidsomgewing is aan die taan.
  • Die wêreldvoedselsituasie het van ʼn kommer oor pryse na bykans ʼn paniek oor beskikbare voorraad verskuif.
  • Die bystand aan die staat t.o.v. kapasiteitsbou vir dienslewering die afgelope 17 jaar, was nie genoegsaam nie.
  • Die beloftes van billike handel (afskaal van landbousubsidies) via die WTO deur veral die VSA en EU, het nooit gerealiseer nie.
Volgens mnr De Villiers moes Graan SA moeilike en brawe besluite neem. “As vertrekpunt is die oorhoofse doelwit bevestig om die vryemark-meganisme as grondslag te beskerm en te bevorder. Graan SA moet sy lede bemagtig om volhoubaar en winsgewend graan en oliesade te produseer en om mee te werk dat die beleidsomgewing van so aard is dat voedselsekuriteit oor die lang termyn gehandhaaf kan word,” aldus mnr De Villiers.
 
Om hierdie doelwit te bereik, gaan die hoofbestuur van Graan SA klem plaas op sake soos geloofwaardige inligting, beleidsaanpassings om invoervervanging te ondersteun, belegging in infrastruktuur, hersiening van wetgewing en regulasies om volhoubare produksie en die langtermyn lewensvatbaarheid van die bedryf te bevorder en om Suid-Afrika te vestig as betroubare verskaffer van graan oor die langtermyn vir die uitvoermark.  
 
Daar moet ook gekyk word na die voortsetting van die opleiding en toerusting van swart kommersiële graanprodusente, beter kommunikasie met Graan SA-lede en ander rolspelers en om interne strukture doelmatig aan te pas. 
 
“Ek sien uit na die toekoms  en glo ons sal nou nog hoër hoogtes bereik”, sê mnr De Villiers.
0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0