Categories: NewsPublished On: 5th April 2011

Geen geld, al is regte geskend

By 1 min read
Die Suid-Afrikaanse boer, mnr Crawford von Abo gaan grondwethof toe oor ‘n bevinding van die appèlhof dat die regering nie skadevergoeding aan hom hoef te betaal oor Zimbabwe se grondgrypery nie. Die hooggeregshof in Pretoria het vroeër bevind dat hy wel op vergoeding geregtig is, omdat die Suid-Afrikaanse regering niks gedoen het om sy belange te beskerm nie. 
 
Vyf appèlregters het eenparig bevind dat dié bevel strydig is met die geldende reg en dat dele van die bevel onuitvoerbaar is.
 
Die regters het wel bevind die regering het Von Abo se herhaalde versoeke om hulp om sy Zimbabwe-eiendom terug te kry, “in kwade trou en irrasioneel” hanteer. Daar is selfs bevind dat sy grondwetlike regte geskaad is, maar die bevel dat die regering mnr Von Abo vir sy verlies moet vergoed, is sonder enige regsgrondslag. Volgens hulle bevinding is dit ’n vreemde konsep in die reg dat die Suid-Afrikaanse regering vir die vergrype van ’n ander land se regering moet opdok.
 
Dit is egter nog nie die einde van die jare lange regsgeding nie. Adv Peter Hodes SC van Kaapstad, mnr Von Abo se leieradvokaat, het gister gesê: “Ons gaan aansoek doen om appèl in die konstitusionele hof.”
 
Mnr Von Abo het 18 plase in Zimbabwe besit. Toe die Zimbabwiese regering met sy erg omstrede grondbeleid begin het, is van sy grond van hom weggevat. Hy het miljoene rand verloor. 
0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0